VOFO arrangerer ulike kurs

VOFO Læring og kompetanse er Voksenopplæringsforbundets arena for læring og kompetanseutvikling i og for studieforbund, frivillige organisasjoner og andre som arbeider med voksnes læring.

Program for høsten 2017

Nærmere informasjon om hvert seminar sendes ut ca. én måned før seminaret skal holdes. Men sett av datoene nå, og spre informasjonen videre! Påmelding til vofo@vofo.no eller på tlf. 22 41 00 00. Kursene holdes på Litteraturhuset i Oslo.

 

Lobbyarbeid grunnkurs
Fredag 22. september 2017 kl. 9.30 – 15.30

Deltakerne vil lære hvordan de kan få gjennomslag for sine saker i møte med politikere.
Hvordan ser organisasjonenes lobbyarbeid ut fra politikernes ståsted, og hva er det som gjør at noen får gjennomslag mens andre ikke lykkes? Vi lærer om hvordan vi overbringer budskapet mest effektivt til makthaverne enten vi møter dem i heisen, i budsjetthøring eller i et formelt møte.

 

Kommunikasjon – sosiale medier
Fredag 20. oktober 2017 kl. 9.30 – 15.30

Deltakerne vil lære seg  hvordan de bedre kan engasjere og mobilisere målgruppene sine.
Hvordan utnytter vi kraften i sosiale medier for å nå mange? Vi lærer hvordan vi med enkle grep og systematikk får mer ut av sosiale medier.

 

Voksenpedagogikk mot utenforskap
Fredag 17. november 2017 kl. 9.30 – 15.30

Deltakerne vil tilegne seg viktig kunnskap om motivasjon, rekruttering og metodikk i arbeidet med utfordringer knyttet til ulike former for utenforskap.
Motivasjon, engasjement, rekruttering, metodikk, teoretisk påfyll og eksempler på god praksis i arbeidet med inkludering av utsatte grupper på flere arenaer.

 

Måloppnåelse og evaluering
Fredag 8. desember 2017 kl. 9.30 – 15.30

Deltakerne vil bli bedre til å utvikle og evaluere mål for læring i studieplaner og kurs.
Formålet med mål. Hva som kan, og bør, måles. Hvordan vi kan måle læring. Hva vi kan lære av måling. Og hvordan, eller hvorvidt, dette kan føre til bedre læring.

 

Les mer om kursene på www.vofo.no

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!