VOFOs kurs i høst

VOFO Læring og kompetanse er Voksenopplæringsforbundets arena for læring og kompetanseutvikling i og for studieforbund, frivillige organisasjoner og andre som arbeider med voksnes læring.

Program for høsten 2018

Nærmere informasjon om hvert seminar sendes ut ca. én måned før seminaret skal holdes. Men sett av datoene nå, og spre informasjonen videre! Kursene holdes på Litteraturhuset i Oslo. Påmelding her

 

Lobbyarbeid grunnkurs
Fredag 7. september 2018 kl. 9.30 – 15.30

Deltakerne vil lære hvordan de kan få gjennomslag for sine saker i møte med politikere.
Hvordan ser organisasjonenes lobbyarbeid ut fra politikernes ståsted, og hva er det som gjør at noen får gjennomslag mens andre ikke lykkes? Vi lærer om hvordan vi overbringer budskapet mest effektivt til makthaverne enten vi møter dem i heisen, i budsjetthøring eller i et formelt møte.

 

 

Voksenpedagogikk for inkludering og mot utenforskap
Fredag 19. oktober 2018 kl. 9.30 – 15.30

Deltakerne vil tilegne seg viktig kunnskap om motivasjon, rekruttering og metodikk i arbeidet med utfordringer knyttet til ulike former for utenforskap.
Eksempler på god praksis i arbeidet med inkludering av utsatte grupper på flere arenaer.

 

 

Frivillige organisasjoner som arbeidsgiver – del 2
Fredag 2. november 2018 kl. 9.30 – 15.30

Vi har ikke et eget lovverk for arbeidslivsspørsmål i frivillige organisasjoner. Vi følger
arbeidsmiljøloven når det gjelder personalpolitikk. Hvordan er og skal frivillige organisasjoner være som arbeidsgivere? Hva med ansvarsforhold ?

Kurset inneholder andre tema enn kurset som ble holdt 4.mai 2018, men samme tema som kurset
2.desember 2016. Kurset er derfor like aktuelt for deltagerne fra kurset 4. mai 2018, som for deltagere som ikke har vært på kurs tidligere.

 

 

Voksenpedagogikk – nye idéer?
Fredag 7.desember 2018 kl. 9.30 – 15.30

Deltakerne vil tilegne seg økt bevissthet om planlegging av kurs – mål, målgrupper, innhold, metoder.
Metoder og modeller for fornyelse og inspirasjon i kursutvikling.

 

 

Les mer om kursene og påmelding her

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!