Styret

Styret i K-stud velges av årsmøtet i mai hvert år. Styret har det økonomiske og juridiske ansvaret for driften av organisasjonen. Valgperioden for faste representanter er to år, og halve styret er på valg hvert år.

Styret i K-stud (f.v.) Maria Greenberg Bergheim, Åse Mari Kessel, Ole Martin Thelin, Espen Pedersen, Espen Kvamen Amundsen, Harald Skarsaune og Doan Phuc Hau).

Styret valgt på årsmøtet i 2018

Faste styremedlemmer:
Styreleder: Harald Skarsaune (Kirkelig undervisningsforbund)
Doan Phuc Hau (Det Norske Baptistsamfunn)
Åse Mari Kessel (Hekta – trosopplæring for ungdom)
Espen Pedersen (Ungdom i oppdrag)
Ole Martin Thelin (Den norske kirkes menigheter)
Maria Greenberg Bergheim (Kristent Interkulturelt Arbeid)
Espen Kvamen Amundsen (Norges KFUK-KFUM)

Styret har konstituert seg med Maria Greenberg Bergheim som nestleder.

Vararepresentanter:
1. vara Annika Filtvedt (Pinsebevegelsen)
2. vara Terje Solberg (Den Evangelisk Lutherske Frikirke)
3. vara Frode Bilsbak (Normisjon)

 

Styreprotokoller

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!