Styret

Styret i K-stud velges av årsmøtet i mai hvert år. Styret har det økonomiske og juridiske ansvaret for driften av organisasjonen. Valgperioden for faste representanter er to år, og halve styret er på valg hvert år.

Foto (Ingunn Marie Ruud, KPK): Styret i K-stud (f.v.) Åse Mari Kessel, Ole Martin Thelin, Maria Greenberg Bergheim, Harald Skarsaune og Doan Phuc Hau).

Styret valgt på årsmøtet i 2017

Faste styremedlemmer:
Styreleder: Harald Skarsaune (Kirkelig undervisningsforbund)
Doan Phuc Hau (Det Norske Baptistsamfunn)
Åse Mari Kessel (Hekta – trosopplæring for ungdom)
Espen Pedersen (Ungdom i oppdrag)
Ole Martin Thelin (Den norske kirkes menigheter)
Maria Greenberg Bergheim (Kristent Interkulturelt Arbeid)
Janet Seierstad (Norsk Luthersk Misjonssamband)

Styret har konstituert seg og gjenvalgt Maria Greenberg Bergheim som nestleder.

 

Vararepresentanter:
1. vara Espen Kvamen Amundsen (Norges KFUK-KFUM)
2. vara Annika Filtvedt  (Pinsebevegelsen)
3. vara Frode Bilsbak (Normisjon)

 

Styreprotokoller

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!