Styret

Styret i K-stud velges av årsmøtet i mai hvert år. Styret har det økonomiske og juridiske ansvaret for driften av organisasjonen. Valgperioden for faste representanter er to år, og halve styret er på valg hvert år.

Styret i K-stud (f.v.) Ole Martin Thelin, Åse Mari Kessel, Merete Hallen, Espen Pedersen og Doan Phuc Hau. Harald Skarsaune og Espen K. Amundsen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Styret valgt på årsmøtet mai 2019

Faste styremedlemmer:
Styreleder: Harald Skarsaune (Kirkelig undervisningsforbund)
Doan Phuc Hau (Det Norske Baptistsamfunn)
Åse Mari Kessel (Hekta – trosopplæring for ungdom)
Espen Pedersen (Ungdom i oppdrag)
Ole Martin Thelin (Den norske kirkes menigheter)
Merete Hallen (Kristent Interkulturelt Arbeid)
Espen Kvamen Amundsen (Norges KFUK-KFUM)

Styret konstituerer seg med vag av nestleder på styremøtet i juni.

Vararepresentanter:
1. vara Terje Solberg (Den Evangelisk Lutherske frikirke)
2. vara Håvard Sandvand Dahlen (Sjømannskirken)
3. vara Arvid Kopperdal (Det Norske Misjonsselskap)

 

Styreprotokoller

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!