Styret

Styret i K-stud velges av årsmøtet i mai hvert år (unntak i 2020). Styret har det økonomiske og juridiske ansvaret for driften av organisasjonen. Valgperioden for faste representanter er to år, og halve styret er på valg hvert år.

(bildet er fra et tidligere årsmøte).

Styret valgt på årsmøtet oktober 2020:

Faste styremedlemmer:
Styreleder: Harald Skarsaune (Kirkelig undervisningsforbund)
Merete Hallen (Kristent Interkulturelt Arbeid)
Åse Mari Kessel (Hekta – trosopplæring for ungdom)
Espen Pedersen (Ungdom i oppdrag)
Espen Kvamen Amundsen (Norges KFUK-KFUM)
Terje Solberg (Den Evangelisk Lutherske Frikirke)
Oddrun Flaat Amundsen (Lærernes misjonsforbund)

Vararepresentanter:
1. vara Ole Martin Thelin (Den norske kirke)
2. vara Håvard Sandvand Dahlen (Sjømannskirken)
3. vara Arvid Kopperdal (Det Norske Misjonsselskap)

 

Styreprotokoller

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!