Rom for tro – refleksjon om voksnes tro

Hvor er viktige arenaer for samtaler om tro i vårt samfunn? Hvordan og hvor snakker vi ærlig om
tro? Å snakke godt med andre krever innsikt i eget liv og egen tro.

KUFO, Presteforeningen, IKO, Kirkerådet og K-stud arrangerer fagdag på IKO 05.05.2020.

Panelsamtale med representanter fra Filosofikafe i Fagerborg kirke, Helt ærlig, Bøler menighet, Kirkeakademiene, STL og prest fra Færøyene.

Se vedlagt flyer!

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!