K-studs regioner

(foto: VOFO)

Kristelig studieforbund har regionledd som dekker hele landet. Regionleddene har en viktig funksjon for å ivareta medlemmenes interesser i fylkene. Det er også et krav i voksenopplæringsloven å ha regional organisasjonsmessig forankring.

 

Formål og oppgaver

Regionleddene skal gjennom sin virksomhet være med på å realisere formålet til K-stud.

Regionleddene jobber litt ulikt. Primæroppgaven er å være sentralleddets forlengende arm. I flere av fylkene mottar de økonomiske midler fra fylkeskommunen med bakgrunn i hva som er registrert av studieaktivitet i K-stud siste år. Disse midlene forvaltes av de lokale regionleddene ut ifra ulike modeller. Regionleddet er medlem av Voksenopplæringsforbundet (VOFO) i regionen, og jobber for å synliggjøre opplæringen i våre medlemsorganisasjoner overfor fylkeskommunen. Vi arbeider stadig med å opprettholde og kvalitetssikre virksomheten til våre regionledd.

Du kan lese mer om formål og oppgaver i regionleddenes mønstervedtekter, som du finner under Om K-stud – Vedtekter og strategi.

Vi oppfordrer medlemmer av K-stud å kontakte regionleddet for informasjon om deres virksomhet. Kontaktpersoner finner dere nedenfor.

 

Regioner og kontaktpersoner

Ønsker du kontaktinformasjon utover dette, ta kontakt med oss på post@k-stud.no eller 23081470

 

Agder:

Mei Lian Chou, KIA

Kontaktadresse: stig-andre.lippert@k-stud.no

 

Akershus:

Torbjørn Friborg, Follokirken NLM

Nina Engen, Den norske kirke

Tove Skarpsno, Mercy House

Kontaktadresse: hif@k-stud.no

 

Buskerud:

Turid Werrum, KFUK-KFUM

Øystein Kristoffersen, Frelsesarmeen

Ole Martin Thelin, Den norske kirke

Kent Remi Westergren (vara), Baptistkirken

Kontaktadresse: stig-andre.lippert@k-stud.no

 

Finnmark:

Per Bradley, Metodistkirken

Rebekka Gamst, Den Frie Evangeliske Forsamling

Gunnar Tangvik, Den norske kirke

Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no

 

Hedmark:

Øyvind Fjellestad, Hamar Frikirke

Ole Kristian Sameien, NLM Hamar

Hans Christian Johnson, KFUK-KFUM Hamar

Kontaktadresse: hif@k-stud.no

 

Hordaland:

Greta Gramstad, Kirkens SOS

Trine Øvrebø Lohne, Sjømannskirken

Sverre Johan Nærheim, Den norske kirke

Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no

Tilskudd regionale midler for Hordaland: Søknadsskjema og retningslinjer finner du her Regionale tilskudd

 

Møre og Romsdal:

Marit S. Iversen, Sion Molde

Hilde Lillestøl, Kirkens SOS

Annica Indergaard, Nordvestkirka Kristiansund

Kjetil Sigerseth, NaMu

Evy Marie Tofte, Den norske kirke

Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no

 

Nordland:

Grete Jarlesdatter Vangstad, Misjonskirken

Steinar Slotten, Betania Fauske

Hildur Auberg, Den norske kirke

Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no

 

Oslo:

Guro Haugland Byfuglien, K-stud

Kontaktadresse: ghb@k-stud.no

 

Oppland:

Åse Mari Kessel, Hekta

Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no

 

Rogaland:

Sekretær/regnskapsfører: Helen S. Nordland, KFUK/M speidere

Anne-Grethe Karlgren Brevik Amland, Frelsesarmeen

Kathe Elin Idland, Pinsekirken

Per Åge Skretting, Israelmisjonen

vara: Kirsten Melangen, Den norske kirke

Kontaktadresse: kstud.rogaland@gmail.com

 

Sogn og Fjordane:

Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no

 

Telemark:

Jarle Storebø, Skjærgårds

Martin Holt Fredriksen, Frikirken

Kontaktadresse: stig-andre.lippert@k-stud.no

 

Troms:

Kay Aarskog, Ungdom i oppdrag

Anne Kirsti Kjenne, Den norske kirke

Simon Eidem

Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no

 

Trøndelag:

Ole V. Solberg, Frikirken

Bjørn Gunnes, Den norske kirke

Ingeborg Grøm, Kirkens Bymisjon Trondheim/ Home-Start Familiekontakten

Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no

 

Vestfold:

Ole Martin Thelin, Den norske kirke

Lillian Løitegård, K-stud

Kontaktadresse: stig-andre.lippert@k-stud.no

 

Østfold:

Ingvar Lyche, Den norske kirke

Jens Pedersen, Frikirken

Inger S. Hymer, Kirkens SOS

Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!