Regioner

(foto: Harald Haugerud)

Kristelig studieforbund har regionledd som dekker hele landet. Regionleddene har en viktig funksjon for å ivareta medlemmenes interesser i fylkene. Det er også et krav i voksenopplæringsloven å ha regional organisasjonsmessig forankring.

 

Formål og oppgaver

Regionleddene skal gjennom sin virksomhet være med på å realisere formålet til K-stud.

Regionleddene jobber litt ulikt. Primæroppgaven er å være sentralleddets forlengende arm. I flere av fylkene mottar de økonomiske midler fra fylkeskommunen med bakgrunn i hva som er registrert av studieaktivitet i K-stud siste år. Disse midlene forvaltes av de lokale regionleddene ut ifra ulike modeller. Regionleddet er medlem av Voksenopplæringsforbundet (VOFO) i regionen, og jobber for å synliggjøre opplæringen i våre medlemsorganisasjoner overfor fylkeskommunen. Vi arbeider stadig med å opprettholde og kvalitetssikre virksomheten til våre regionledd.

Du kan lese mer om formål og oppgaver i regionleddenes mønstervedtekter, som du finner under Om K-stud – Vedtekter og strategi.

Vi oppfordrer medlemmer av K-stud å kontakte regionleddet for informasjon om deres virksomhet. Kontaktpersoner finner dere nedenfor.

 

Regioner og kontaktpersoner

Ønsker du kontaktinformasjon utover dette, ta kontakt med oss på post@k-stud.no eller 23081470

 

Agder:

Mei Lian Chou, KIA, sor@kianorge.no

 

Akershus:

Torbjørn Friborg, Follokirken NLM, tfriborg@gmail.com

Nina Engen, Den norske kirke, kateket@hovik-menighet.no

Tove Skarpsno, Mercy House, tove.skarpsno@gmail.com

 

Buskerud:

Turid Werrum, KFUK-KFUM, turid.werrum@kfuk-kfum.no

Øystein Kristoffersen, Frelsesarmeen, Oystein.Kristoffersen@drmk.no

Ole Martin Thelin, Den norske kirke, ot359@kirken.no

Kent Remi Westergren (vara), Baptistkirken, kent.remi.westergren@baptist.no

 

Finnmark:

Per Bradley, Metodistkirken, per.bradley@metodistkirken.no

Rebekka Gamst, Den Frie Evangeliske Forsamling, tg.fila@online.no

Gunnar Tangvik, DnK, gunntan@online.no

 

Hedmark:

Øyvind Fjellestad, Hamar Frikirke, oyfjell@online.no

Ole Kristian Sameien, NLM Hamar, osameien@nlmhamar.no

Hans Christian Johnson, KFUK-KFUM Hamar, hanschrj@hotmail.com

 

Hordaland:

Espen Ingebrigtsen, Sjømannskirken, espen.ingebrigtsen@sjomannskirken.no

Vigdis Holtet, Credo kirken, vigdis.holtet@credokirken.no

Elisabet Giske, Saltkirken (Pinsebevegelsen) – elisabet.giske@saltbergen.no

 

Møre og Romsdal:

Christfried Kaul, Den norske kirke, kyrkjeverge@ulsteinkyrkje.no

Evy Marie Tofte, Norges KFUK/M, evymarie@kfuk-kfum.no

Marit Sande Iversen, Sion Molde, fingerbollet@gmail.com

Bjørg Marie Myhre, NMS U, bmm@nms.no

 

Nordland:

Grete Jarlesdatter Vangstad, Bodø Misjonsmenighet, gjdatter@online.no

Inger Johanne Lindahl, DnK/Kirkens SOS, inger.johannes.lindahl@bymisjonbodo.no

Ellen Veinan, KFUK-KFUM, ellen.veinan@kfuk-kfum.no

 

Oslo:

Guro Haugland Byfuglien, K-stud, ghb@k-stud.no

 

Oppland:

Åse Mari Kessel, Hekta, kessel@konfirmantleiren.no

 

Rogaland: kstud.rogaland@gmail.com

Sekretær/regnskapsfører: Helen S. Nordland, KFUK/M speidere, helensola@gmail.com

Anne-Grethe Karlgren Brevik Amland, Frelsesarmeen, anne-grethe.amland@frelsesarmeen.no

Kathe Elin Idland, Pinsekirken, katheelin@lyse.net

Per Åge Skretting, Israelmisjonen, perageskretting@gmail.com

vara: Kirsten Melangen, Den norske kirke, km833@kirken.no

 

Sogn og Fjordane:

Mindor Tonheim, Kristkyrkja, mindor@tonheim.org

 

Telemark:

Jarle Storebø, Skjærgårds, jarle@sginfo.no

Martin Holt Fredriksen, Frikirken, martin@sglive.no

 

Troms:

Kay Aarskog, Ungdom i oppdrag, kay.aarskog@gmail.com

Anne Kirsti Kjenne, Den norske kirke, ak384@kirken.no

Simon Eidem, eidem.simon@gmail.com

 

Trøndelag:

Ole V. Solberg, Frikirken, ole.v.solberg@gmail.com

Bjørn Gunnes, Den norske kirke, blgunnes@online.no

Ingeborg Grøm, Kirkens Bymisjon Trondheim/ Home-Start Familiekontakten, ingegrom@online.no

 

Vestfold:

Ole Martin Thelin, Den norske kirke, ot359@kirken.no

Lillian Løitegård, K-stud, lillian.loitegaard@k-stud.no

 

Østfold:

Ingvar Lyche, Den norske kirke,  i-lyche@online.no

Jens Pedersen, Frikirken, jens@frefri.no

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!