Pedagogiske utviklingsmidler (PU)

Prosjektmidler for utvikling

K-stud lyser ut midler til pedagogisk utviklingsarbeid (PU-midler), vanligvis hvert år.

Prosjektmidlene skal stimulere til nytenkning, metodeutvikling og utvikling av studiemateriell og kursopplegg. Prosjektene bør ha størst mulig allmenn interesse, ha karakter av nyskaping og  overføringsverdi til andre brukere. Vi oppfordrer til samarbeid med andre av K-stud sine medlemmer. Prosjektene skal være med på å realisere de overordnede målene for studieforbundenes virksomhet, som er nedfelt i voksenopplæringsloven.

Styret kan hvert år før utlysning vedta satsningsområdet som skal være retningsgivende for prosjektene.

Hvem som kan søke

K-stud sine medlemsorganisasjoner og de kristne forlagene kan søke om midler. Hvis undergrupper i organisasjonene vil søke, må de sende søknaden via sentralleddet. Organisasjoner etc. som har samarbeidsavtale kan ikke søke på disse midlene.

Vi har et eget søknadsskjema som må benyttes. Søknaden sendes inn elektronisk.

 

Utlysning og søknadsfrist for 2021/2022

K-stud kan gi tilskudd både til ett-årige og to-årige prosjekter, som har oppstart i 2021.

Styret har vedtatt at disse områdene skal ha prioritet: 

Pedagogiske studieopplegg og læringsformer som bidrar til:

  • demokratibygging, samfunnsengasjement og deltakelse i organisasjons- og samfunnsliv
  • bibelbruk

Søknader innenfor andre områder kan også være aktuelle!

Vedlagt ligger utlysningen med informasjon om PU-midlene og søknadsskjemaet som dere må bruke.

Merk at søknadsfristen er den 1. november 2020.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!