Pedagogiske utviklingsmidler (PU)

Prosjektmidler for utvikling

K-stud lyser ut midler til pedagogisk utviklingsarbeid (PU-midler), vanligvis hvert år.

Prosjektmidlene skal stimulere til nytenkning, metodeutvikling og utvikling av studiemateriell og kursopplegg. Prosjektene bør ha størst mulig allmenn interesse, ha karakter av nyskaping og  overføringsverdi til andre brukere. Vi oppfordrer til samarbeid med andre av K-stud sine medlemmer. Prosjektene skal være med på å realisere de overordnede målene for studieforbundenes virksomhet, som er nedfelt i voksenopplæringsloven.

Styret kan hvert år før utlysning vedta satsningsområdet som skal være retningsgivende for prosjektene.

 

Utlysning og søknadsfrist for 2020/2021
Styret har vedtatt at disse områdene skal ha prioritet:

  • Kurs- og studieopplegg som bidrar til demokratibygging, samfunnsengasjement og deltakelse i organisasjons- og samfunnsliv
  • Studiemateriell som fremmer bibelkunnskap hos voksne

Søknader innenfor andre områder kan også være aktuelle.
Utlysning med informasjon om PU-midler 2020 + 2021 kan du lese her. Søknadsskjemaet får dere ved å ta kontakt med kontoret.
Merk at søknadsfristen er den 1. november.
Ta kontakt om dere lurer på noe.

Hvem som kan søke
K-stud sine medlemsorganisasjoner og de kristne forlagene kan søke om midler. Hvis undergrupper i organisasjonene vil søke, må de sende søknaden via sentralleddet. Organisasjoner etc. som har samarbeidsavtale kan ikke søke på disse midlene.

Vi har et eget søknadsskjema som må benyttes. Søknaden sendes inn elektronisk.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!