Vår virksomhet

K-stud er et offentlig godkjent studieforbund. Vi er en demokratisk, ideell og frivillig organisasjon, og vårt mål er å styrke det kristne studiearbeidet. Vi formidler statsstøtte til medlemsorganisasjonenes voksenopplæring.

 

Vår visjon er å skape gode læringsarenaer for troen og livet. 

Formålet vårt er å:

 • fremme og styrke livslang læring i medlemsorganisasjonenes menigheter, organisasjoner og institusjoner
 • bidra til å gi alle mennesker lik adgang til kunnskap og kompetanse ved å fremme den enkeltes menneskelige og åndelige utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidsliv i henhold til voksenopplæringslovens overordnede mål for studieforbundenes virksomhet.

Virksomheten vår drives i tråd med voksenopplæringsloven, og finansieres med medlemskontingent og bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet.

Vi bygger virksomheten på disse verdiene:

 • Frivillighet
 • Menneskeverd
 • Utvikling
 • Økumenikk
 • Samfunnsansvar

Våre kjerneområder er:

 • å fordele tilskudd til opplæring,
 • arrangere Årets kurs for lokale ressurspersoner,
 • gi pedagogisk veiledning,
 • være en pådriver for utvikling av studiemateriell og pedagogiske arbeidsformer,
 • å drive interessepolitisk arbeid overfor myndighetene.

Les mer om virksomheten i strategidokumentet som du finner i menyen på høyre side. Årsmeldinger finner du nederst på denne siden.

 

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) er studieforbundenes interesseorganisasjon, og vår viktigste samarbeidspartner på det interessepolitiske området. VOFOs hovedmål er å styrke studieforbundenes rammevilkår i arbeidet med å gi voksne læringsmuligheter gjennom frivillige organisasjoner.

Harald Skarsaune (KUFO) ble valgt inn som vara i VOFOs styre i 2018.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!