Nye tilskuddsregler fra 2021

Fra og med januar 2021 gjelder det nye regler for tilskudd fra studieforbund.

Minstekravet til antall kurstimer er redusert til 4 kurstimer (tidligere var kravet minst 8).

Minstekravet til antall fullførte deltakere har økt til 4 personer. Nå må minst 4 personer fullføre med minst ¾ oppmøte, og kursleder/lærer kan telles med i deltakertallet. Det er ikke lenger et krav å registrere deltakernes postadresse – postnummer er tilstrekkelig. Dette må fortsatt registreres: deltakernes navn, fødselsår, kjønn og bostedets postnummer.

Man kan fortsatt søke unntak, og eventuelt få godkjent kurs med færre enn fire deltagere. Kriterier for dette kommer vi tilbake til etter at styret til K-stud har gjort nødvendige vedtak i slutten av januar.

Aldergrensen er som før: 14 år.

 

Nettkurs
Foreløpig er det ikke gitt en varig åpning i den nye forskriften for å ha rene nettkurs. Man må fortsatt ha minst 50% fysiske samlinger. Studieforbundet jobber sammen med Voksenopplæringsforbundet for å få endret på dette, men frem til 1.juli videreføres muligheten for å ha heldigitale kurs. Vi håper derfor kursarrangører ser på alternativer for å opprettholde opplæringsaktiviteten i organisasjoner og menigheter.

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om de nye reglene!

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!