Krisens muligheter

Jan-Kristian Viumdal

Vium forlag

Læringsmål: Hjelp til å takle livets utfordringer Målgruppe:  Unge og voksne Innhold: Boka underviser oss om hva en krise kan være, og[...]

Vanens makt

Jan-Kristian Viumdal

Vium forlag

Læringsmål: Bevisstgjøre oss på vanenes og tankens betydning i livet vårt Målgruppe: Voksne Innhold: Boka viser oss at vi alle er styrt[...]

Him´len hit!

Knut G. Osland

DNA International

Læringsmål: Lære å leve som disipler av Jesus i hverdagen. Hjelpe andre til å bli kjent med Jesus og sette disse i stand til å gjøre det[...]

Gudsrikets tjenestekvinner

Elizabeth Lane Miller

Hermon forlag/Åpne dører

Læringsmål: Drøfte trosspørsmål. Lære å dele troserfaringer Målgruppe: Kvinner Innhold: Forfatteren tar deg med på en «rundreise»[...]

Jesus synlig gjennom livslang etterfølgelse

Red. Knut Idland

Hermon forlag

Læringsmål: Lære hva livslang etterfølgelse og disippelskap er. Gi hjelp og innsikt i å komme gjennom livets mange faser og prosesser i livslang[...]

En som overvinner kjemper

Leif Hetland

Hermon forlag

Læringsmål: Lære av historien til David og Goliat. Lære praktiske grunnregler som kan være til hjelp med å utfordre det en frykter i livet.[...]

157 bønner

Red. Johne Stødle, Maria Bjørdal og Nils Terje Andersen

Luther/Acta

Læringsmål: Lære om bønn. Lære å be. Utforske og samtale om tro Målgruppe: Konfirmanter og unge voksne Innhold: Mennesker har bedt til[...]

Gjenoppdag kristendommen

Marcus J. Borg

Kom forlag

Læringsmål: Lære hvordan vi skal lese Bibelen. Lære å lese og lytte til det kristne språket og de kristne grunnverdiene uten at en forutbestemt[...]

DisippelRytmer

Vidar Mæland Bakke

Luther forlag

Læringsmål: Lære gode livsrytmer for troen og livet. Få innsikt i gode pedagogiske huskeregler for slitesterk trospraksis. Målgruppe[...]

Han som ser meg - Troshistorier fra andre tider og himmelstrøk

Anne Mari Schiager Topland

Luther

Læringsmål: Skape nysgjerrighet rundt bibeltekstene. Lære om Bibelen, om Guds historie og menneskers historier og møtene mellom disse. Inspirere[...]

Den evige blodspakten

Kristin Kapelrud og Ken Wright

Ventura

Læringsmål: Få en forståelse av Guds frelsesplan som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Målgruppe: Unge og Voksne Innhold: Kristian[...]

Kjærligheten som utholder alt - Guds farshjerte for deg.

Roar Kollsete

Ventura

Læringsmål: Lære hva Bibelen sier om kjærlighet. Vise forståelse for hva det betyr å motta, leve i og hvile i Guds kjærlighet. Lære om[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!