Grill en kristen

Ingvild Hellenes (red)

Veritas forlag

199,-

Læringsmål: Deltakerne skal få hjelp til gode samtaler om livet og kristen tro. Deltakerne skal utforske spørsmål om tro. Deltakerne skal lære[...]

Engasjerende trosliv- helt naturlig

Kjetil Sigerseth

NaMu Norge

198,-

Læringsmål: Deltakerne skal lære om ulike trosspråk og få erfare mangfoldet i trosuttrykk. Deltakerne skal få større forståelse og respekt[...]

Urokkelig

Sally Burke & Cyndie Claypool de Neve

Hermon

299,-

Læringsmål: Deltakerne skal lære om bønn og bønneprinsipper. Deltakerne skal lære firetrinnsbønnen. Deltakerne skal få[...]

Voksen tro

Geir Hellemo

Verbum

149,-

Læringsmål: Stimulere til refleksjon over egne erfaringer for å finne ut om de kan ha mer med religion å gjøre enn en først trodde. Åpne opp[...]

Sju dager som deler verden

John C. Lennox

Veritas/Damaris

249,-

Læringsmål: Få kunnskap om hvordan 1. Mosebok kan kaste lys over naturvitenskapen og hvordan naturvitenskapen kan kaste lys over 1.[...]

Guds undergang

John C. Lennox

Veritas/Damaris

249,-

Læringsmål: Få kjennskap til debatten om Guds eksistens i lys av nyere vitenskapelige oppdagelser. Lære hvordan naturvitenskapen kan utfordre[...]

Krisens muligheter

Jan-Kristian Viumdal

Vium forlag

275,-

Læringsmål: Hjelp til å takle livets utfordringer Målgruppe:  Unge og voksne Innhold: Boka underviser oss om hva en krise kan være, og[...]

Vanens makt

Jan-Kristian Viumdal

Vium forlag

275,-

Læringsmål: Bevisstgjøre oss på vanenes og tankens betydning i livet vårt Målgruppe: Voksne Innhold: Boka viser oss at vi alle er styrt[...]

Him´len hit!

Knut G. Osland

DNA International

249,-

Læringsmål: Lære å leve som disipler av Jesus i hverdagen. Hjelpe andre til å bli kjent med Jesus og sette disse i stand til å gjøre det[...]

Gudsrikets tjenestekvinner

Elizabeth Lane Miller

Hermon forlag/Åpne dører

249,-

Læringsmål: Drøfte trosspørsmål. Lære å dele troserfaringer Målgruppe: Kvinner Innhold: Forfatteren tar deg med på en «rundreise»[...]

Jesus synlig gjennom livslang etterfølgelse

Red. Knut Idland

Hermon forlag

249,-

Læringsmål: Lære hva livslang etterfølgelse og disippelskap er. Gi hjelp og innsikt i å komme gjennom livets mange faser og prosesser i livslang[...]

En som overvinner kjemper

Leif Hetland

Hermon forlag

249,-

Læringsmål: Lære av historien til David og Goliat. Lære praktiske grunnregler som kan være til hjelp med å utfordre det en frykter i livet.[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!