Gudsrikets tjenestekvinner

Elizabeth Lane Miller

Hermon forlag/Åpne dører

249,-

Læringsmål: Drøfte trosspørsmål. Lære å dele troserfaringer Målgruppe: Kvinner Innhold: Forfatteren tar deg med på en «rundreise»[...]

Jesus synlig gjennom livslang etterfølgelse

Red. Knut Idland

Hermon forlag

249,-

Læringsmål: Lære hva livslang etterfølgelse og disippelskap er. Gi hjelp og innsikt i å komme gjennom livets mange faser og prosesser i livslang[...]

En som overvinner kjemper

Leif Hetland

Hermon forlag

249,-

Læringsmål: Lære av historien til David og Goliat. Lære praktiske grunnregler som kan være til hjelp med å utfordre det en frykter i livet.[...]

157 bønner

Red. Johne Stødle, Maria Bjørdal og Nils Terje Andersen

Luther/Acta

249.-

Læringsmål: Lære om bønn. Lære å be. Utforske og samtale om tro Målgruppe: Konfirmanter og unge voksne Innhold: Mennesker har bedt til[...]

Gjenoppdag kristendommen

Marcus J. Borg

Kom forlag

199,-

Læringsmål: Lære hvordan vi skal lese Bibelen. Lære å lese og lytte til det kristne språket og de kristne grunnverdiene uten at en forutbestemt[...]

DisippelRytmer

Vidar Mæland Bakke

Luther forlag

249,-

Læringsmål: Lære gode livsrytmer for troen og livet. Få innsikt i gode pedagogiske huskeregler for slitesterk trospraksis. Målgruppe[...]

Hans som ser meg - Troshistorier fra andre tider og himmelstrøk

Anne Mari Schiager Topland

Luther

249,-

Læringsmål: Skape nysgjerrighet rundt bibeltekstene. Lære om Bibelen, om Guds historie og menneskers historier og møtene mellom disse. Inspirere[...]

Den evige blodspakten

Kristin Kapelrud og Ken Wright

Ventura

129,-

Læringsmål: Få en forståelse av Guds frelsesplan som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Målgruppe: Unge og Voksne Innhold: Kristian[...]

Kjærligheten som utholder alt - Guds farshjerte for deg.

Roar Kollsete

Ventura

179,-

Læringsmål: Lære hva Bibelen sier om kjærlighet. Vise forståelse for hva det betyr å motta, leve i og hvile i Guds kjærlighet. Lære om[...]

Dette sier Guds ord til deg

Jarle Waldemar

Hermon

249,-

Læringsmål: Lære hvordan Guds ord får påvirke vårt indre, våre drømmer, vårt håp og vår tro. Få et bevisst forhold til hva som får lov[...]

En Gud for de mange - Tolv teser om hvordan kirken skal vinne folket tilbake

Helge Simonnes

Kagge forlag. Boka kan bestilles fra forfatteren på følgende e-postadr: helge@simonnes.no

349,-

Læringsmål: Skape refleksjon over hva som skaper avstand mellom folk og kirke og hva som er årsaken til den økende sekulariseringen i samfunnet.[...]

Jesus synlig for dem som ennå ikke tror

Knut Idland, Øystein Gjerme, Egil Svartdahl m.fl.

Hermon forlag

249,-

Læringsmål: Få arbeidsverktøy som hjelper til i oppdraget med å gjøre Jesus synlig for dem som ennå ikke tror Målgruppe[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!