Følg meg!

Oddvar Søvik

Proklamedia

Læringsmål: Lære om hva som former oss som disipler og hva som kjennetegner disippellivet? Målgruppe: Voksne Innhold: Oddvar Søvik har[...]

Ekklesia.

Ed Silvoso

Ventura foralg

Læringsmål: Lære hvordan bli forvandlede og livgivende Ekklesia som Jesus har kalt oss til å være. Få undervisning med et radikalt Guds rike[...]

Søker

Maria Celine Lundeby

Lunde forlag

Læringsmål: Lære mer om grunnlaget i den kristne tro. Få mer innsikt i hva Bibelen sier om hvem vi er. Målgruppe: Unge og voksne Innhold[...]

Småfellesskap

Tonje Haugeto Stang

Luther forlag

Læringsmål: Leseren skal få nyttige råd om gruppeledelse og tips for å etablere smågrupper. Lære hvordan en kan lede en smågruppe. Lære[...]

Det er lov å være lur

Johnny Omdal

Hermon

Læringsmål: Kunne gjøre rede for og gi gode svar på en del kristne tabutemaer. Lære å ta gode valg for eget liv og framtid. Oppdage sine gaver[...]

Grill en kristen

Ingvild Hellenes (red)

Veritas forlag

Læringsmål: Deltakerne skal få hjelp til gode samtaler om livet og kristen tro. Deltakerne skal utforske spørsmål om tro. Deltakerne skal lære[...]

Engasjerende trosliv- helt naturlig

Kjetil Sigerseth

NaMu Norge

Læringsmål: Deltakerne skal lære om ulike trosspråk og få erfare mangfoldet i trosuttrykk. Deltakerne skal få større forståelse og respekt[...]

Jeg? En disippel?

Oversatt til norsk: Janne Våje Nielsen og Majken Toke Solberg

FABU

Læringsmål: Lære kristne vaner og rutiner. Målgruppe: Unge Innhold: Et undervisningsmateriale som ønsker å øve deltakerne i å ta[...]

Urokkelig

Sally Burke & Cyndie Claypool de Neve

Hermon

Læringsmål: Deltakerne skal lære om bønn og bønneprinsipper. Deltakerne skal lære firetrinnsbønnen. Deltakerne skal få[...]

Voksen tro

Geir Hellemo

Verbum

Læringsmål: Stimulere til refleksjon over egne erfaringer for å finne ut om de kan ha mer med religion å gjøre enn en først trodde. Åpne opp[...]

Sju dager som deler verden

John C. Lennox

Veritas/Damaris

Læringsmål: Få kunnskap om hvordan 1. Mosebok kan kaste lys over naturvitenskapen og hvordan naturvitenskapen kan kaste lys over 1.[...]

Guds undergang

John C. Lennox

Veritas/Damaris

Læringsmål: Få kjennskap til debatten om Guds eksistens i lys av nyere vitenskapelige oppdagelser. Lære hvordan naturvitenskapen kan utfordre[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!