Oversikt over studiemateriell

Her finner du en oversikt over aktuelt studiemateriell som er godkjent for tilskudd fra K-stud. Let deg fram i emnelista ovenfor, og se om du finner noe som passer for deres gruppe eller kurs! Noen av bøkene finner du under flere emner. Fordi materiellet er godkjent av oss, trenger dere ikke å sende inn en søknad om godkjennelse av opplegget før dere starter. Til bøkene er det knyttet en studieplan som du finner i vår søkerportal MineKurs. Velg studieplanen, opprett kurset/gruppa, før fremmøte og send inn søknaden om tilskudd når dere er ferdige med opplegget.

Til glede

Bjørn K. Nygaard

Bjørgvin bispedømme

Læringsmål: Deltakeren skal kjenne Filipperbrevets oppbygging og innhold. Deltakeren skal kunne anvende lærdommen fra Filipperbrevet i eget[...]

Sansen for det hellige

Gunn Heidi Dybdahl, Cecilie Bakkene Pedersen og Ragnhild Halle

IKO

399,-

Læringsmål: Få større bevissthet om kirkerommets muligheter. Lære å utforske kirkerommet med alle sanser for å oppdage hva kirkerommet har[...]

Him´len hit!

Knut G. Osland

DNA International

249,-

Læringsmål: Lære å leve som disipler av Jesus i hverdagen. Hjelpe andre til å bli kjent med Jesus og sette disse i stand til å gjøre det[...]

Gudsrikets tjenestekvinner

Elizabeth Lane Miller

Hermon forlag/Åpne dører

249,-

Læringsmål: Drøfte trosspørsmål. Lære å dele troserfaringer Målgruppe: Kvinner Innhold: Forfatteren tar deg med på en «rundreise»[...]

Jesus synlig gjennom livslang etterfølgelse

Red. Knut Idland

Hermon forlag

249,-

Læringsmål: Lære hva livslang etterfølgelse og disippelskap er. Gi hjelp og innsikt i å komme gjennom livets mange faser og prosesser i livslang[...]

En som overvinner kjemper

Leif Hetland

Hermon forlag

249,-

Læringsmål: Lære av historien til David og Goliat. Lære praktiske grunnregler som kan være til hjelp med å utfordre det en frykter i livet.[...]

Forelskelse og kjærlighet

Karen Kingsbury

Hermon forlag

249,-

Læringsmål: Lære og reflektere over hva ordene lojalitet, forpliktelse, lidenskap og hengivenhet betyr. Reflekter over kjærlighetens[...]

Berørt, begeistret og fornyet!

Tor Ivar Torgauten

IKO

237,-

Læringsmål: Bidra til fornyelse av bibelformidling. Bli bedre i stand til å formidle bibelfortellinger til alle, uavhengig av alder og[...]

157 bønner

Red. Johne Stødle, Maria Bjørdal og Nils Terje Andersen

Luther/Acta

249.-

Læringsmål: Lære om bønn. Lære å be. Utforske og samtale om tro Målgruppe: Konfirmanter og unge voksne Innhold: Mennesker har bedt til[...]

Tilværelsens gave

K-stud/Kirkerådet

Studieheftet kan fritt lastes ned på www.k-stud.no og www.norkr.no

Læringsmål: Oppnå økt bevissthet og kunnskap om hva det vi si å være kirke av alle for alle. Få innsikt i egne holdninger og aktuelle etiske[...]

Gjenoppdag kristendommen

Marcus J. Borg

Kom forlag

199,-

Læringsmål: Lære hvordan vi skal lese Bibelen. Lære å lese og lytte til det kristne språket og de kristne grunnverdiene uten at en forutbestemt[...]

På vei mot et inkluderende samfunn

Norges Kristne Råd, KIA og K-stud

Heftet og temakapitlene ligger klar på K-studs nettsider helt gratis

Læringsmål: Å fremme forståelse, dialog og respekt mellom mennesker fra ulike land og kulturer. Målgruppe: Studiegrupper og ansatte og[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!