Oversikt over studiemateriell

Her finner du en oversikt over aktuelt studiemateriell som er godkjent for tilskudd fra K-stud. Let deg fram i emnelista ovenfor, og se om du finner noe som passer for deres gruppe eller kurs! Noen av bøkene finner du under flere emner. Bestilling av materiell går til Bok og media Oslo. Fordi materiellet er godkjent av oss, trenger dere ikke å sende inn en søknad om godkjennelse av opplegget før dere starter. Til bøkene er det knyttet en studieplan som du finner i vår søkerportal MineKurs. Velg studieplanen, opprett kurset/gruppa, før fremmøte og send inn søknaden om tilskudd når dere er ferdige med opplegget.

Mester, på ditt ord

Egil Sjaastad

Lunde forlag

Læringsmål: Få bibelkunnskap og inspirasjon. Forberedelse til søndagens møter og gudstjenester. Målgruppe: Bibelgrupper, samtalegrupper[...]

Følg meg!

Oddvar Søvik

Proklamedia

Læringsmål: Lære om hva som former oss som disipler og hva som kjennetegner disippellivet? Målgruppe: Voksne Innhold: Oddvar Søvik har[...]

Ekklesia.

Ed Silvoso

Ventura foralg

Læringsmål: Lære hvordan bli forvandlede og livgivende Ekklesia som Jesus har kalt oss til å være. Få undervisning med et radikalt Guds rike[...]

Søker

Maria Celine Lundeby

Lunde forlag

Læringsmål: Lære mer om grunnlaget i den kristne tro. Få mer innsikt i hva Bibelen sier om hvem vi er. Målgruppe: Unge og voksne Innhold[...]

Hvem er Den hellig Ånd?

Olav Bjærum

Lunde forlag

Læringsmål: Deltakerne skal lære om den kristne tro på Den hellige ånd . Målgruppe: Voksne Innhold: Forfatteren gir en grundig[...]

Småfellesskap

Tonje Haugeto Stang

Luther forlag

Læringsmål: Leseren skal få nyttige råd om gruppeledelse og tips for å etablere smågrupper. Lære hvordan en kan lede en smågruppe. Lære[...]

Det er lov å være lur

Johnny Omdal

Hermon

Læringsmål: Kunne gjøre rede for og gi gode svar på en del kristne tabutemaer. Lære å ta gode valg for eget liv og framtid. Oppdage sine gaver[...]

Grill en kristen

Ingvild Hellenes (red)

Veritas forlag

Læringsmål: Deltakerne skal få hjelp til gode samtaler om livet og kristen tro. Deltakerne skal utforske spørsmål om tro. Deltakerne skal lære[...]

Åndens frukt

Asbjørn Kvalbein

Lunde forlag

Læringsmål: Deltakerne skal lære om åndens frukter i Bibelen. Deltakerne skal lære om vekstens hemmelighet. Målgruppe: Voksne Innhold[...]

Fokus: Frivillighet

Ekre, Fetheim, Steensnæs og Øierud

IKO

Læringsmål: Gi hjelp og inspirasjon til å arbeide med frivillighet. Stimulerer til refleksjon og bidra til gode samtaler og gode løsninger[...]

En tro som varer

Jarle og Karine Waldemar

Hermon

Læringsmål: Gi foreldre inspirasjon og verktøy til utøvelse av tro i hjemmet. Reflektere over forskning og anerkjente studier som sette fokus på[...]

Sann glede

Max Lucado

Hermon

Læringsmål: Få kjennskap til praktiske måter å leve på. Hjelp til å finne varige gleder Målgruppe: Unge og voksne Innhold: Max Lucado[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!