Oversikt over studiemateriell

Her finner du en oversikt over aktuelt studiemateriell som er godkjent for tilskudd fra K-stud. Let deg fram i emnelista ovenfor, og se om du finner noe som passer for deres gruppe eller kurs! Noen av bøkene finner du under flere emner. Bestilling av materiell går til Bok og media Oslo. Fordi materiellet er godkjent av oss, trenger dere ikke å sende inn en søknad om godkjennelse av opplegget før dere starter. Til bøkene er det knyttet en studieplan som du finner i vår søkerportal MineKurs. Velg studieplanen, opprett kurset/gruppa, før fremmøte og send inn søknaden om tilskudd når dere er ferdige med opplegget.

Grill en kristen

Red: Jon R. Håversen og Bjørn Hinderaker

Veriras forlag

Læringsmål: Å stille gode spørsmål. Å reflektere sammen rundt svarene. Å kunne forsvare og begrunne den kristne troens sannhetskrav. Å kunne[...]

Filipperbrevet

Henrik Hadberg

Biblegroups.today

Læringsmål: Få kunnskap til bibeltekster. Oppleve sammenheng mellom bibeltekst og hverdagsliv i livsnære og aktuelle samtaler. Målgruppe[...]

Fokus: Misjon

Eldbjørg L. Ekre, Ingvald A. Frøyen, Vila Herefoss og Turid S. Lannem

IKO

Læringsmål: Øke kunnskap om misjon. Øke forståelsen av misjon som globalt fenomen. Få kunnskap om misjon i norsk kontekst. Målgruppe[...]

Mester, på ditt ord

Egil Sjaastad

Lunde forlag

Læringsmål: Få bibelkunnskap og inspirasjon. Forberedelse til søndagens møter og gudstjenester. Målgruppe: Bibelgrupper, samtalegrupper[...]

Følg meg!

Oddvar Søvik

Proklamedia

Læringsmål: Lære om hva som former oss som disipler og hva som kjennetegner disippellivet? Målgruppe: Voksne Innhold: Oddvar Søvik har[...]

Ekklesia.

Ed Silvoso

Ventura foralg

Læringsmål: Lære hvordan bli forvandlede og livgivende Ekklesia som Jesus har kalt oss til å være. Få undervisning med et radikalt Guds rike[...]

Søker

Maria Celine Lundeby

Lunde forlag

Læringsmål: Lære mer om grunnlaget i den kristne tro. Få mer innsikt i hva Bibelen sier om hvem vi er. Målgruppe: Unge og voksne Innhold[...]

Hvem er Den hellig Ånd?

Olav Bjærum

Lunde forlag

Læringsmål: Deltakerne skal lære om den kristne tro på Den hellige ånd . Målgruppe: Voksne Innhold: Forfatteren gir en grundig[...]

Småfellesskap

Tonje Haugeto Stang

Luther forlag

Læringsmål: Leseren skal få nyttige råd om gruppeledelse og tips for å etablere smågrupper. Lære hvordan en kan lede en smågruppe. Lære[...]

Det er lov å være lur

Johnny Omdal

Hermon

Læringsmål: Kunne gjøre rede for og gi gode svar på en del kristne tabutemaer. Lære å ta gode valg for eget liv og framtid. Oppdage sine gaver[...]

Grill en kristen

Ingvild Hellenes (red)

Veritas forlag

Læringsmål: Deltakerne skal få hjelp til gode samtaler om livet og kristen tro. Deltakerne skal utforske spørsmål om tro. Deltakerne skal lære[...]

Åndens frukt

Asbjørn Kvalbein

Lunde forlag

Læringsmål: Deltakerne skal lære om åndens frukter i Bibelen. Deltakerne skal lære om vekstens hemmelighet. Målgruppe: Voksne Innhold[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!