Oversikt over studiemateriell

Her finner du en oversikt over aktuelt studiemateriell som er godkjent for tilskudd fra K-stud. Let deg fram i emnelista ovenfor, og se om du finner noe som passer for deres gruppe eller kurs! Noen av bøkene finner du under flere emner. Bestilling av materiell går til Bok og media Oslo. Fordi materiellet er godkjent av oss, trenger dere ikke å sende inn en søknad om godkjennelse av opplegget før dere starter. Til bøkene er det knyttet en studieplan som du finner i vår søkerportal MineKurs. Velg studieplanen, opprett kurset/gruppa, før fremmøte og send inn søknaden om tilskudd når dere er ferdige med opplegget.

Jeg elsker deg til månen og forbi

Karen Kingsbury

Hermon forlag

249,-

Læringsmål: Deltakerne skal reflektere over det ondes problem. Lære om konfliktløsing i et forhold. Lære litt om sorgarbeid ved bortgang av en[...]

Vendepunkt

Trond Skard Dokka

IKO

399,-

Læringsmål: Få kunnskap om sentrale deler av kristendommen; gudstjenestene som svar på Guds henvendelse til mennesker, Bibelen og ulike måter å[...]

Urokkelig Håp

Max Lucado

Hermon forlag

299,-

Læringsmål: Lære hva Bibelen sier om Guds løfter. Reflekter over hvordan Guds løfter kan utruste oss til det vi møter. Målgruppe[...]

Eksponentiell

Dave Ferguson & Jon Ferguseon

Hermon forlag

299,-

Læringsmål: Bli inspirert og utrustet som leder. Lære om misjonal menighetsbevegelse. Utforske nye ideer og finne anvendelsesområder for[...]

Ting jeg skulle ønske vi visste før vi ble foreldre

Gary Chapman

Hermon forlag

249,-

Læringsmål: Forberedelse på foreldrerollen. Lære om utfordringer og stressfaktorer som følger foreldrerollen. Få ideer til hvordan skape[...]

Jøder trenger ikke Jesus og andre misforståelser

Avi Snyder

Lunde forlag i samarbeid med Den norske Israelsmisjon

249,-

Læringsmål: Leserne skal få kunnskap om misjon blant jødene, og få kunnskap om hvordan vi skal møte og forholde oss til jøder. Målgruppe[...]

For at dere skal tro

Vegard F. Soltveit

Sambåndet i samarbeid med den norsk Israelsmisjon og Imf

100,-

Læringsmål: Bli kjent med Johannesevangeliet. Lære å forstå tekstene ut fra en jødisk kontekst. Målgruppe: Unge og[...]

Sju dager som deler verden

John C. Lennox

Veritas/Damaris

249,-

Læringsmål: Få kunnskap om hvordan 1. Mosebok kan kaste lys over naturvitenskapen og hvordan naturvitenskapen kan kaste lys over 1.[...]

Guds undergang

John C. Lennox

Veritas/Damaris

249,-

Læringsmål: Få kjennskap til debatten om Guds eksistens i lys av nyere vitenskapelige oppdagelser. Lære hvordan naturvitenskapen kan utfordre[...]

Sing along - Sanger i fellesskap

Estrid Hessellund og Sindre Eide

Eide forlag

245,-

Læringsmål: Deltakerne skal lære nye sanger og lære om andres kultur. Deltakerne skal bli kjent med andres kulturskatter. Gi deltakerne stolthet[...]

Rik bibelbruk

Hans Johan Sagrusten

Verbum forlag

189,-

Læringsmål: Hjelp til å bruke Bibelen regelmessig. Styrke bibelbruken i menigheten og reflektere over bibelbruk i egen sammenheng. Målgruppe[...]

Krisens muligheter

Jan-Kristian Viumdal

Vium forlag

275,-

Læringsmål: Hjelp til å takle livets utfordringer Målgruppe:  Unge og voksne Innhold: Boka underviser oss om hva en krise kan være, og[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!