Oversikt over studiemateriell

Her finner du en oversikt over aktuelt studiemateriell som er godkjent for tilskudd fra K-stud. Let deg fram i emnelista ovenfor, og se om du finner noe som passer for deres gruppe eller kurs! Noen av bøkene finner du under flere emner. Fordi materiellet er godkjent av oss, trenger dere ikke å sende inn en søknad om godkjennelse av opplegget før dere starter. Til bøkene er det knyttet en studieplan som du finner i vår søkerportal MineKurs. Velg studieplanen, opprett kurset/gruppa, før fremmøte og send inn søknaden om tilskudd når dere er ferdige med opplegget.

Skriften vitner om Kristus

Jan Bygstad

DELK-forlaget

249,-

Læringsmål: Å oppdage at Kristus, Frelseren, er beskrevet både i GT og NT.  Få innsikt i frelsesåpenbaringen i Bibelen. Målgruppe: Ungdom[...]

Mester, på ditt ord - søndagsteksten 2017 - 2018

Helge Skaaheim og Johnny Vågen

Lunde

199,-

Læringsmål: Få bibelkunnskap og inspirasjon. Forberedelse til søndagens møter og gudstjenester. Målgruppe: Bibelgrupper, misjonslag[...]

Korset og sommerfuglen

Kristin Molland Norderval

IKO

279,-

Læringsmål: Få kunnskap om den rollen symboler og tegn betyr for den enkelte og i kirkelig sammen. Få en innføring i sentrale symboler i[...]

Hans som ser meg - Troshistorier fra andre tider og himmelstrøk

Anne Mari Schiager Topland

Luther

249,-

Læringsmål: Skape nysgjerrighet rundt bibeltekstene. Lære om Bibelen, om Guds historie og menneskers historier og møtene mellom disse. Inspirere[...]

Den evige blodspakten

Kristin Kapelrud og Ken Wright

Ventura

129,-

Læringsmål: Få en forståelse av Guds frelsesplan som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Målgruppe: Unge og Voksne Innhold: Kristian[...]

Kjærligheten som utholder alt - Guds farshjerte for deg.

Roar Kollsete

Ventura

179,-

Læringsmål: Lære hva Bibelen sier om kjærlighet. Vise forståelse for hva det betyr å motta, leve i og hvile i Guds kjærlighet. Lære om[...]

Dette sier Guds ord til deg

Jarle Waldemar

Hermon

249,-

Læringsmål: Lære hvordan Guds ord får påvirke vårt indre, våre drømmer, vårt håp og vår tro. Få et bevisst forhold til hva som får lov[...]

En Gud for de mange - Tolv teser om hvordan kirken skal vinne folket tilbake

Helge Simonnes

Kagge forlag. Boka kan bestilles fra forfatteren på følgende e-postadr: helge@simonnes.no

349,-

Læringsmål: Skape refleksjon over hva som skaper avstand mellom folk og kirke og hva som er årsaken til den økende sekulariseringen i samfunnet.[...]

Jesus synlig for dem som ennå ikke tror

Knut Idland, Øystein Gjerme, Egil Svartdahl m.fl.

Hermon forlag

249,-

Læringsmål: Få arbeidsverktøy som hjelper til i oppdraget med å gjøre Jesus synlig for dem som ennå ikke tror Målgruppe[...]

Kaffe, kultur og kommunikasjon

Jostein Krogedal

Hermon forlag

249,-

Læringsmål: Få innsikt i hva godt lederskap er. Lære å reflektere over hva lederskap er. Lære å lede seg selv og andre på en bedre måte.[...]

Lukas

Red. Marianne Bjelland Kartzow

Verbum forlag

249,-

Læringsmål: Lære om Lukasevangeliet. Undre seg over tekstene og la tekstene utfordre til handling. Gjøre Lukasevangeliet mer tilgjengelig. Lære[...]

Stå sterke i stormen

Redaktører: Paul Estabrooks og Jim Cunningham. Norsk oversettelse: Gunnar Berland

Lunde forlag

249,-

Læringsmål: Lære av erfaringer som kristne i andre land har gjort i møte med motstand, konflikt og etterfølgelse. Utfordre kristne til en mer[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!