Oversikt over studiemateriell

Her finner du en oversikt over aktuelt studiemateriell som er godkjent for tilskudd fra K-stud. Let deg fram i emnelista ovenfor, og se om du finner noe som passer for deres gruppe eller kurs! Noen av bøkene finner du under flere emner. Bestilling av materiell går til Bok og media Oslo. Fordi materiellet er godkjent av oss, trenger dere ikke å sende inn en søknad om godkjennelse av opplegget før dere starter. Til bøkene er det knyttet en studieplan som du finner i vår søkerportal MineKurs. Velg studieplanen, opprett kurset/gruppa, før fremmøte og send inn søknaden om tilskudd når dere er ferdige med opplegget.

Mester på ditt ord

Gruppe fra Indremisjonsforbundet og Odd-Åge Ågedal

Lunde forlag

199,-

Læringsmål: Få bibelkunnskap og inspirasjon. Forberedelse til søndagens gudstjenester og møter. Målgruppe: Bibelgrupper, misjonslag[...]

Gutt og jente

Olaf Edsinger, Per Ewert, Therese Ewert og Julie Weestram

guttogjente.no

100,-. Boka kan bestilles fra guttogjente.no

Læringsmål: Lære om seksualitet, relasjoner og identitet. Reflektere over spørsmål som har med seksualitet og relasjoner. Beskrive og ta[...]

Urokkelig

Sally Burke & Cyndie Claypool de Neve

Hermon

299,-

Læringsmål: Deltakerne skal lære om bønn og bønneprinsipper. Deltakerne skal lære firetrinnsbønnen. Deltakerne skal få[...]

For et liv i tro

NMS

Heftet kan bestilles gratis fra info@nms.no eller lastes ned fra nms.no/forening-og fellesskap

Læringsmål: Utforske tanker rundt det å leve ut sin tro. Målgruppe: Bibelgrupper og foreningsgrupper Innhold: Fire skribenter deler sine[...]

Gud & miljøet

KJell Arne Norum

Verbum

298,-

Læringsmål: Skape ettertanke. Inspirere til å ta bedre vare på kloden slik at naturen blir en kilde til glede også for de neste generasjoner.[...]

Voksen tro

Geir Hellemo

Verbum

149,-

Læringsmål: Stimulere til refleksjon over egne erfaringer for å finne ut om de kan ha mer med religion å gjøre enn en først trodde. Åpne opp[...]

Bærekraftsboka

Red. Anne Marte Skaland og Guro Almås

KN, Norges Kristne Råd, KFUK-KFUM, Mellomkirkelige råd

Boka kan bestillles gratis fra Mellomkirkelig råd eller lastes ned gratis fra bokas hjemmeside http://bærekraftsboka.no

Læringsmål: Reflektere over hva Bibelen og kristen tro har å si om de ulike bærekraftsmålene. Gjøre store visjoner om til konkrete hverdagslige[...]

Bærekraftig kirkeliv

Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Hermon forlag

299,-

Læringsmål: Deltakerne skal reflektere over hva de gjør, hvordan de utfører arbeidet og hvordan de kan forbedre arbeidet. Deltakerne skal få[...]

Her kommer vi

Anne Inghild Johnsen Maldal

Hermon forlag

299,-

Læringsmål: Deltakerne skal lære om Bibelens syn på barn. Få kunnskap om barn og foreldre, om lederskap, menighet og samfunn. Deltakerne skal[...]

Jeg elsker deg til månen og forbi

Karen Kingsbury

Hermon forlag

249,-

Læringsmål: Deltakerne skal reflektere over det ondes problem. Lære om konfliktløsing i et forhold. Lære litt om sorgarbeid ved bortgang av en[...]

Vendepunkt

Trond Skard Dokka

IKO

399,-

Læringsmål: Få kunnskap om sentrale deler av kristendommen; gudstjenestene som svar på Guds henvendelse til mennesker, Bibelen og ulike måter å[...]

Urokkelig Håp

Max Lucado

Hermon forlag

299,-

Læringsmål: Lære hva Bibelen sier om Guds løfter. Reflekter over hvordan Guds løfter kan utruste oss til det vi møter. Målgruppe[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!