Oversikt over studiemateriell

Her finner du en oversikt over aktuelt studiemateriell som er godkjent for tilskudd fra K-stud. Let deg fram i emnelista ovenfor, og se om du finner noe som passer for deres gruppe eller kurs! Noen av bøkene finner du under flere emner. Fordi materiellet er godkjent av oss, trenger dere ikke å sende inn en søknad om godkjennelse av opplegget før dere starter. Til bøkene er det knyttet en studieplan som du finner i vår søkerportal MineKurs. Velg studieplanen, opprett kurset/gruppa, før fremmøte og send inn søknaden om tilskudd når dere er ferdige med opplegget.

Krisens muligheter

Jan-Kristian Viumdal

Vium forlag

275,-

Læringsmål: Hjelp til å takle livets utfordringer Målgruppe:  Unge og voksne Innhold: Boka underviser oss om hva en krise kan være, og[...]

Vanens makt

Jan-Kristian Viumdal

Vium forlag

275,-

Læringsmål: Bevisstgjøre oss på vanenes og tankens betydning i livet vårt Målgruppe: Voksne Innhold: Boka viser oss at vi alle er styrt[...]

Evangeliet om Guds rike

Bent Andrè Torgussen

Hermon

249,-

Læringsmål: Oppdage livgivende sannheter i Bibelen. Lære sentrale tekster om Gudsrike og helbredelse. Målgruppe: Lifegrupper og[...]

Mester, på ditt ord

Helge Skaaheim og Odd Åge Ågedal

Lunde forlag

199,-

Læringsmål: Få bibelkunnskap og inspirasjon. Forberedelse til søndagens møter og gudstjenester. Målgruppe: Bibelgrupper, misjonslag[...]

Til glede

Bjørn K. Nygaard

Bjørgvin bispedømme

Læringsmål: Deltakeren skal kjenne Filipperbrevets oppbygging og innhold. Deltakeren skal kunne anvende lærdommen fra Filipperbrevet i eget[...]

Sansen for det hellige

Gunn heidi Dybdahl, Cecilie Bakkene Pedersen og Ragnhild Halle

IKO

399,-

Læringsmål: Få større bevissthet om kirkerommets muligheter. Lære å utforske kirkerommet med alle sanser for å oppdage hva kirkerommet har[...]

Him´len hit!

Knut G. Osland

DNA International

249,-

Læringsmål: Lære å leve som disipler av Jesus i hverdagen. Hjelpe andre til å bli kjent med Jesus og sette disse i stand til å gjøre det[...]

Gudsrikets tjenestekvinner

Elizabeth Lane Miller

Hermon forlag/Åpne dører

249,-

Læringsmål: Drøfte trosspørsmål. Lære å dele troserfaringer Målgruppe: Kvinner Innhold: Forfatteren tar deg med på en «rundreise»[...]

Jesus synlig gjennom livslang etterfølgelse

Red. Knut Idland

Hermon forlag

249,-

Læringsmål: Lære hva livslang etterfølgelse og disippelskap er. Gi hjelp og innsikt i å komme gjennom livets mange faser og prosesser i livslang[...]

En som overvinner kjemper

Leif Hetland

Hermon forlag

249,-

Læringsmål: Lære av historien til David og Goliat. Lære praktiske grunnregler som kan være til hjelp med å utfordre det en frykter i livet.[...]

Forelskelse og kjærlighet

Karen Kingsbury

Hermon forlag

249,-

Læringsmål: Lære og reflektere over hva ordene lojalitet, forpliktelse, lidenskap og hengivenhet betyr. Reflekter over kjærlighetens[...]

Derfor kan dere juble av glede

StigHeitmann

Åpne dører

149,-

Læringsmål: Gi en innføring i hva Bibelen sier om forfølgelse, hvilke plan den skjer på, og hvordan kristne kan møte[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!