Urokkelig Håp

Max Lucado

Hermon forlag

Læringsmål: Lære hva Bibelen sier om Guds løfter. Reflekter over hvordan Guds løfter kan utruste oss til det vi møter. Målgruppe[...]

For at dere skal tro

Vegard F. Soltveit

Sambåndet i samarbeid med den norsk Israelsmisjon og Imf

Læringsmål: Bli kjent med Johannesevangeliet. Lære å forstå tekstene ut fra en jødisk kontekst. Målgruppe: Unge og[...]

Rik bibelbruk

Hans Johan Sagrusten

Verbum forlag

Læringsmål: Hjelp til å bruke Bibelen regelmessig. Styrke bibelbruken i menigheten og reflektere over bibelbruk i egen sammenheng. Målgruppe[...]

Helbred syke

Bernt Andrè Torgussen

Hermon forlag

Læringsmål: Leseren skal bli kjent med sentrale tekster om Guds rike og helbredelse. Få kunnskap og inspirasjon Målgruppe: Bibelgrupper og[...]

Evangeliet om Guds rike

Bent Andrè Torgussen

Hermon forlag

Læringsmål: Oppdage livgivende sannheter i Bibelen. Lære sentrale tekster om Gudsrike og helbredelse. Målgruppe: Lifegrupper og[...]

Mester, på ditt ord

Helge Skaaheim og Odd Åge Ågedal

Lunde forlag

Læringsmål: Få bibelkunnskap og inspirasjon. Forberedelse til søndagens møter og gudstjenester. Målgruppe: Bibelgrupper, misjonslag[...]

Til glede

Bjørn K. Nygaard

Bjørgvin bispedømme

Læringsmål: Deltakeren skal kjenne Filipperbrevets oppbygging og innhold. Deltakeren skal kunne anvende lærdommen fra Filipperbrevet i eget[...]

Berørt, begeistret og fornyet!

Tor Ivar Torgauten

IKO

Læringsmål: Bidra til fornyelse av bibelformidling. Bli bedre i stand til å formidle bibelfortellinger til alle, uavhengig av alder og[...]

Skriften vitner om Kristus

Jan Bygstad

DELK-forlaget

Læringsmål: Å oppdage at Kristus, Frelseren, er beskrevet både i GT og NT.  Få innsikt i frelsesåpenbaringen i Bibelen. Målgruppe: Ungdom[...]

Lukas

Red. Marianne Bjelland Kartzow

Verbum forlag

Læringsmål: Lære om Lukasevangeliet. Undre seg over tekstene og la tekstene utfordre til handling. Gjøre Lukasevangeliet mer tilgjengelig. Lære[...]

BibelQuiz-boka- Hvor høy er din BQ?

Jon Selås

Verbum

Læringsmål:  Teste bibelkunnskapene dine.  Lære mer om personer, om ord og uttrykk i Bibelen. Få innsikt i hvordan popkulturen bruker Bibelen.[...]

Bibelfakta (studieplan i nettutgave)

Anne Adams (Oversatt v/Vidar Kristensen)

IKO-Forlag

Læringsmål: Å få faktakunnskap som gir bedre bakgrunn for å forstå bibelfortellinger. Se likheter og forskjeller på samfunnet den gang og[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!