Skriften vitner om Kristus

Jan Bygstad

DELK-forlaget

249,-

Læringsmål: Å oppdage at Kristus, Frelseren, er beskrevet både i GT og NT.  Få innsikt i frelsesåpenbaringen i Bibelen. Målgruppe: Ungdom[...]

Mester, på ditt ord - søndagsteksten 2017 - 2018

Helge Skaaheim og Johnny Vågen

Lunde

199,-

Læringsmål: Få bibelkunnskap og inspirasjon. Forberedelse til søndagens møter og gudstjenester. Målgruppe: Bibelgrupper, misjonslag[...]

Lukas

Red. Marianne Bjelland Kartzow

Verbum forlag

249,-

Læringsmål: Lære om Lukasevangeliet. Undre seg over tekstene og la tekstene utfordre til handling. Gjøre Lukasevangeliet mer tilgjengelig. Lære[...]

BibelQuiz-boka- Hvor høy er din BQ?

Jon Selås

Verbum

109,-

Læringsmål:  Teste bibelkunnskapene dine.  Lære mer om personer, om ord og uttrykk i Bibelen. Få innsikt i hvordan popkulturen bruker Bibelen.[...]

Mester, på ditt ord

Ingvald Andre Kårbø, Anfin og Helge Skaaheim

Lunde forlag

199,-

Læringsmål: Gi inspirasjon til samtale og refleksjon - for enkeltpersoner, møteledere og forkynnere, for bibelgrupper, misjonslag og[...]

Bibelfakta (studieplan i nettutgave)

Anne Adams (Oversatt v/Vidar Kristensen)

IKO-Forlag

228,-

Læringsmål: Å få faktakunnskap som gir bedre bakgrunn for å forstå bibelfortellinger. Se likheter og forskjeller på samfunnet den gang og[...]

Utfordrende livsstil (studiebok og kurshefte)

Nicky Gumbels

Alpha Norge

Bok: 129,-. Kurshefte: 25,-

Læringsmål: Oppmuntre til en alternativ livsstil gjennom studier av Bergpreknen Målgruppe: Voksne Innhold: I dette opplegget gjennomgår[...]

Skeptikernes Guide til Jesus 2

Stefan Gustavsson

Damaris/Luther forlag

249,-

Målgruppe: Eldre tenåringer, studenter og voksne. Innhold: En reise gjennom historien for å finne ut hva vi egentlig kan vite om Jesus. I[...]

Mester, på ditt ord

Egil Sjaastad og Johannes Kleppa

Lunde forlag

199,-

Læringsmål: Gi inspirasjon til samtale og refleksjon - for enkeltpersoner, møteledere og forkynnere, for bibelgrupper, misjonslag og[...]

Tekster til forandring

Anders Martinsen, Jan Christian Nielsen og Stine Kiil Saga

Verbum

248,-

Målgruppe: Voksne (for samtalegrupper og husfellesskap) Innhold: Hvorfor leser vi Bibelen slik vi gjør? Kan vi lese Bibelen og snakke sammen[...]

Kirkeårets fortellingstekster 1

Tor Ivar Torgauten

IKO-forlaget

298,-

Målgruppe: Studiegrupper med voksne med ulik bakgrunn Innhold: I Den norske kirkes nye tekstbok er det for hver kirkeårsdag satt opp en[...]

Guds menighet er jordens største under

Ivar Granum

OIKOS HUS AV LEVENDE STENER, Loveien 44, 3514 Hønefoss

180,-

Læringsmål: Øke kunnskap om bibelsk fundert menighetsteologi Målgruppe: Bibelskoler, menigheter, studiegrupper, enkelpersoner Lars[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!