Jesu gjenkomst

Kurt Hjemdal

Lunde forlag

Læringsmål: Leseren skal lære mer om Johannes' åpenbaring og om budskapet i denne boka i Bibelen. Målgruppe: Bibelgrupper, cellegrupper[...]

Forløseren

Henrik Hadberg

Biblegroups.today

Læringsmål: Se hvordan evangeliet setter mennesker fri. Finne sammenhengen mellom GT og NT. Oppdage relevansen i GT for våre liv. Målgruppe[...]

Bønner fra hjertet

Dan Månsson

Biblegroups.today

Læringsmål: Vise hvordan Bibelens salmer kan ha relevans for vår hverdag i dag og hvordan bønner fra hjertet til kong David fortsatt finner[...]

Dyrebar

Aud Karin Kjølvik Ringvoll

Biblegroups.today

Læringsmål: Lære hvordan det som Bibelen forteller oss er dyrebart har relevans for vår hverdag. Målgruppe: Bibelstudiegrupper Innhold[...]

Grill en kristen

Red: Jon R. Håversen og Bjørn Hinderaker

Veriras forlag

Læringsmål: Å stille gode spørsmål. Å reflektere sammen rundt svarene. Å kunne forsvare og begrunne den kristne troens sannhetskrav. Å kunne[...]

Filipperbrevet

Henrik Hadberg

Biblegroups.today

Læringsmål: Få kunnskap til bibeltekster. Oppleve sammenheng mellom bibeltekst og hverdagsliv i livsnære og aktuelle samtaler. Målgruppe[...]

Mester, på ditt ord

Egil Sjaastad

Lunde forlag

Læringsmål: Få bibelkunnskap og inspirasjon. Forberedelse til søndagens møter og gudstjenester. Målgruppe: Bibelgrupper, samtalegrupper[...]

Hvem er Den hellig Ånd?

Olav Bjærum

Lunde forlag

Læringsmål: Deltakerne skal lære om den kristne tro på Den hellige ånd . Målgruppe: Voksne Innhold: Forfatteren gir en grundig[...]

Åndens frukt

Asbjørn Kvalbein

Lunde forlag

Læringsmål: Deltakerne skal lære om åndens frukter i Bibelen. Deltakerne skal lære om vekstens hemmelighet. Målgruppe: Voksne Innhold[...]

Som perler på en snor

Inger Lise Skauge

Hermon

Læringsmål: Få kunnskap og kjennskap til kvinnes i Bibelen. Lære om deres personlighet, livssituasjon og oppgave. Få inspirasjon til å lese[...]

Mester på ditt ord

Gruppe fra Indremisjonsforbundet og Odd-Åge Ågedal

Lunde forlag

Læringsmål: Få bibelkunnskap og inspirasjon. Forberedelse til søndagens gudstjenester og møter. Målgruppe: Bibelgrupper, misjonslag[...]

Gud & miljøet

KJell Arne Norum

Verbum

Læringsmål: Skape ettertanke. Inspirere til å ta bedre vare på kloden slik at naturen blir en kilde til glede også for de neste generasjoner.[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!