Mester, på ditt ord

Egil Sjaastad

Lunde forlag

199,-

Læringsmål: Få bibelkunnskap og inspirasjon. Forberedelse til søndagens møter og gudstjenester. Målgruppe: Bibelgrupper, samtalegrupper[...]

Hvem er Den hellig Ånd?

Olav Bjærum

Lunde forlag

149

Læringsmål: Deltakerne skal lære om den kristne tro på Den hellige ånd . Målgruppe: Voksne Innhold: Forfatteren gir en grundig[...]

Åndens frukt

Asbjørn Kvalbein

Lunde forlag

249,-

Læringsmål: Deltakerne skal lære om åndens frukter i Bibelen. Deltakerne skal lære om vekstens hemmelighet. Målgruppe: Voksne Innhold[...]

Som perler på en snor

Inger Lise Skauge

Hermon

299,-

Læringsmål: Få kunnskap og kjennskap til kvinnes i Bibelen. Lære om deres personlighet, livssituasjon og oppgave. Få inspirasjon til å lese[...]

Mester på ditt ord

Gruppe fra Indremisjonsforbundet og Odd-Åge Ågedal

Lunde forlag

199,-

Læringsmål: Få bibelkunnskap og inspirasjon. Forberedelse til søndagens gudstjenester og møter. Målgruppe: Bibelgrupper, misjonslag[...]

Gud & miljøet

KJell Arne Norum

Verbum

298,-

Læringsmål: Skape ettertanke. Inspirere til å ta bedre vare på kloden slik at naturen blir en kilde til glede også for de neste generasjoner.[...]

Vendepunkt

Trond Skard Dokka

IKO

399,-

Læringsmål: Få kunnskap om sentrale deler av kristendommen; gudstjenestene som svar på Guds henvendelse til mennesker, Bibelen og ulike måter å[...]

Urokkelig Håp

Max Lucado

Hermon forlag

299,-

Læringsmål: Lære hva Bibelen sier om Guds løfter. Reflekter over hvordan Guds løfter kan utruste oss til det vi møter. Målgruppe[...]

For at dere skal tro

Vegard F. Soltveit

Sambåndet i samarbeid med den norsk Israelsmisjon og Imf

100,-

Læringsmål: Bli kjent med Johannesevangeliet. Lære å forstå tekstene ut fra en jødisk kontekst. Målgruppe: Unge og[...]

Rik bibelbruk

Hans Johan Sagrusten

Verbum forlag

189,-

Læringsmål: Hjelp til å bruke Bibelen regelmessig. Styrke bibelbruken i menigheten og reflektere over bibelbruk i egen sammenheng. Målgruppe[...]

Helbred syke

Bernt Andrè Torgussen

Hermon forlag

249

Læringsmål: Leseren skal bli kjent med sentrale tekster om Guds rike og helbredelse. Få kunnskap og inspirasjon Målgruppe: Bibelgrupper og[...]

Evangeliet om Guds rike

Bent Andrè Torgussen

Hermon forlag

249,-

Læringsmål: Oppdage livgivende sannheter i Bibelen. Lære sentrale tekster om Gudsrike og helbredelse. Målgruppe: Lifegrupper og[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!