Nøkler til livet

«Nøkler til livet» inneholder opplegg for 50 timers samlinger med ungdomsgrupper eller konfirmanter. Samlingene vektlegger å gi ungdommer redskaper fra kristen tro, tradisjon og praksis som de kan anvende i sin hverdag.

Forfatter: Jan Christian Kielland

Utgiver: KFUK-KFUM

Pris: 299,-

Omfang: 8 -36 timer

Målet med Nøkler til livet er at deltakerne skal oppleve at kristen tro og tradisjon blir ressurser i egen hverdag – hjelp til å tolke livet og til å leve det. Vi vil bidra til at ungdom opplever at salmer kan brukes i ulike livssituasjoner, og at fortellinger fra Bibelen blir redskaper for å forstå seg selv. Vi vil bidra til at kirkerommet blir et rom som ungdom kan bruke på sin måte, og at lystenning, kneling, korstegning og bønn blir verktøy for å ritualisere i eget liv.

Læringsmål: Deltakerne skal etter kurset ha blitt kjent med elementer fra kristen tro, tradisjon og praksis som kan være redskaper i eget liv. Det legges i kurset derfor stor vekt på at den enkelte deltaker skal få tid og anledning til å reflektere over sammenhengen mellom et redskap som en salme, en bibeltekst eller et ritual, og eget liv. Deltakerne skal etter kurset ha med seg redskaper i sin hverdag som hjelper dem til å tolke og leve i ulike livssituasjoner.

Målgruppe: Opplæringen er primært beregnet på ungdom i alderen 14-19, men kan også brukes med voksne. Det forutsettes ikke forkunnskaper for å være med. De fleste samlingene i kurset forutsetter 6-30 deltakere. Ved flere enn 6 deltakere jobber deltakerne i smågrupper som så oppsummeres i plenum.

Innhold: Ressurser fra kristen tro og tradisjon som redskaper i eget liv. De ti bud, bønn, Den hellige ånd, personer i Bibelen, diakoni i lokalsamfunnet, Kyrie i gudstjenesten, Gloria i gudstjenesten, Alterringen, Korsets tegn, bibelske metaforer om Jesus, bibelvers og egen livstolkning, salmer, nattverden, følelser i Bibelen og bibeltekster hvor Jesus snur opp ned på verden.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!