Mester, på ditt ord – søndagsteksten 2017 – 2018

Til samtale og refleksjon.

Forfatter: Helge Skaaheim og Johnny Vågen

Utgiver: Lunde

Pris: 199,-

Læringsmål: Få bibelkunnskap og inspirasjon. Forberedelse til søndagens møter og gudstjenester.

Målgruppe: Bibelgrupper, misjonslag, kirkeringer og samtalegrupper.

Innhold: Denne klassikeren er en nyttig inspirasjonsbok til bibelstudium, samtale og refleksjon. Til hver av søndagens bibeltekster er det en kommentar, spørsmål til refleksjon og samtale og forslag til bønneemner. I tillegg finnes det en bibelleseplan for hver dag. Boken inneholder tekstene fra august 2017 til og med juli 2018.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!