Tilskudd

All organisert opplæring for voksne kan få tilskudd (14 +).

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper

Søknadsportal for 2020 Skal du søke om tilskudd til kurs og studiegrupper som er avsluttet i 2020? Søk tilskudd i MineKurs her! Ny[...]
Les mer Les mer

Lage studieplan eller bruke en forhåndsgodkjent?

Før man starter opp kurset eller studiegruppen, må opplegget være godkjent for å kunne søke tilskudd fra K-stud. Vi har også mange[...]
Les mer Les mer

Tilskudd til kurs og studiegrupper

K-stud gir tilskudd til ulike former for kurs og studiegrupper. Alle kurs og seminarer, studiegrupper, studieturer og sang- og musikkgrupper som er[...]
Les mer Les mer

Kontroll av kurs

K-stud er ansvarlig for å forvalte ordningen i henhold til voksenopplæringsloven, og utfører kontroll av alle søknader om tilskudd til kurs.[...]
Les mer Les mer

Tilskudd til sang og musikk

Koret og bandet ditt kan få tilskudd, og det gjelder også babysang der foreldrene regnes som deltakere! Dere er velkomne til å sende inn søknader[...]
Les mer Les mer

Regionale tilskudd

Noen av fylkeskommunene gir tilskudd til opplæring via studieforbund. Det er våre regionledd som forvalter midlene. Noen steder må dere selv[...]
Les mer Les mer

Tilretteleggingstilskudd

Det skal være mulig for alle å delta på kurs, og derfor gir K-stud ekstra tilskudd til kurs som tilrettelegger for personer som trenger[...]
Les mer Les mer

Pedagogiske utviklingsmidler (PU)

Prosjektmidler for utvikling K-stud lyser ut midler til pedagogisk utviklingsarbeid (PU-midler), vanligvis hvert år. Prosjektmidlene skal[...]
Les mer Les mer

Reisestipend

Reisestipend Voksenopplæringsforbundet (VOFO) forvalter Kunnskapsdepartementets reisestipendordning for lærere, instruktører og medarbeidere i[...]
Les mer Les mer

Kopinor

Avtale om kopiering Det kan ofte være aktuelt å kopiere fra bøker, trykksaker og artikler i et lokallag. Særlig er dette aktuelt i forbindelse[...]
Les mer Les mer

Tilskuddsregler

Søk om tilskudd til opplæringen deres nå! Alle kurs og seminarer, studiegrupper, studieturer og sang- og musikkgrupper som er tilsluttet en av[...]
Les mer Les mer

Info in english

About K-Stud  (Christian Association for Adult Education in Norway) Christian Association for Adult Education in Norway (hereafter referred to as[...]
Les mer Les mer