Inspirasjon

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Samtaleledelse

Starte samtalen For å skape en atmosfære for deltakelse, der alle bidrar, er det viktig at alle i gruppen kjenner litt til hverandre. En[...]
Les mer Les mer

Gode grunner for studiegrupper

Hvorfor starte en studiegruppe? Først og fremst fordi det er en god læringsarena for troen og livet! Styrken ved studiegruppa er at man sammen[...]
Les mer Les mer