Forside

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Det 4. største studieforbundet i Norge

Ferske tall fra SSB for 2018 viser at K-stud er det 4. største studieforbundet i Norge, målt i antall kurs og kurstimer. Vi når færre deltakere[...]
Les mer Les mer

Kursvirksomheten i 2018

K-stud fordelte drøyt 13,1 millioner kroner i ordinært opplæringstilskudd i 2018. Fordelt på K-stud 72 medlems- og[...]
Les mer Les mer

Etterlyser læring i kulturmeldinga

– Skolene stenger kulturlivet ute, er den klare beskjeden fra Hans Olav Baden, som representerte to av K-studs medlemsorganisasjoner under[...]
Les mer Les mer