Aktuelt

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Kursvirksomheten i 2018

K-stud fordelte drøyt 13,1 millioner kroner i ordinært opplæringstilskudd i 2018. Fordelt på K-stud 72 medlems- og[...]
Les mer Les mer

Spørreundersøkelse fra FAFO

Vi har tidligere sendt ut en spørreundersøkelse på oppdrag fra Fafo, og oppfordrer deg til å svare. Din mening er viktig, og vi håper at du[...]
Les mer Les mer

Etterlyser læring i kulturmeldinga

– Skolene stenger kulturlivet ute, er den klare beskjeden fra Hans Olav Baden, som representerte to av K-studs medlemsorganisasjoner under[...]
Les mer Les mer

Fortsatt plass på Årets kurs 2019!

K-stud inviterer til «Årets kurs» 5.april -7.april 2019 på Soria Moria hotell ovenfor Holmenkollen i Oslo (foto: C.Svabø og[...]
Les mer Les mer

Ny frist for 2018-søknader – 10.februar!

Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere, medlemsorganisasjoner og søkere et riktig godt nytt år! Fristen for alle kurs som ble avsluttet i[...]
Les mer Les mer

Langsiktig arbeid gir resultater

I år får Kristelig studieforbund (K-stud) 752 000 kr mer i statsstøtte. Det gjør det mulig å styrke opplæringsvirksomheten i[...]
Les mer Les mer

VOFOs kurs våren 2019

VOFO Læring og kompetanse er Voksenopplæringsforbundets arena for læring og kompetanseutvikling i og for studieforbund, frivillige organisasjoner[...]
Les mer Les mer

Reisestipend 2019 er fordelt

Tildeling av reisestipend er nå klar. Reisene går til Tyskland, England, USA og Hellas, og deltakerne som fikk støtte er fra Frikirken[...]
Les mer Les mer

Statsbudsjett 2019 – samme nivå som i år

Regjeringen foreslår å opprettholde tilskudd til studieforbundene i 2019 på samme nivå som i år, og plusser på justering for lønns- og[...]
Les mer Les mer

Kompetansepluss frivillighet – Søk om penger til opplæring nå!

Ønsker dere å holde kurs i lesing, skriving, regning, muntlige eller digitale ferdigheter? Da kan dere søke om støtte til dette gjennom[...]
Les mer Les mer

Tilværelsens gave på Arendalsuka

– At frivilligheten allerede spiller en viktig rolle når det gjelder inkludering er det ingen tvil om, forteller Åslaug Sem-Jacobsen[...]
Les mer Les mer

Utlysning reisestipend for 2019

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) forvalter Kunnskapsdepartementets reisestipendordning for lærere, instruktører og medarbeidere i[...]
Les mer Les mer