Aktuelt

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Årets kurs 2021

Programmet for Årets kurs 2021 blir ganske likt det som var planlagt for kurset 2020. Det blir kurs i baby- og småbarnssang og tre verksteder om[...]
Les mer Les mer

Støtte til kostnader ved kurs og grupper som er avlyst

Sitter dere igjen med løpende kostnader ved kurs og grupper som måte avlyses eller stoppe opp/reduseres fra 12. mars? Kristelig studieforbund[...]
Les mer Les mer

Tilskudd til elektroniske kurs og kurs på 4 timer

Kunnskapsdepartementet (KD) har gjort midlertidig vedtak som gir oss anledning til å gi tilskudd til elektroniske kurs og kortere kurs med minst 4[...]
Les mer Les mer

Hensyn til smitte – stengt kontor

På grunn av anbefalinger fra helsemyndighetene om å ha hjemmekontor for å begrense mulig smitte, vil telefonen på vårt kontoret ikke være[...]
Les mer Les mer

Delta – Konfirmantundervisning på nett

Konfirmantressursen Delta som er gitt ut av IKO, er delt opp i ulike samlinger. Nå legger IKO dem ut digitalt, som en ressurs til menigheter som har[...]
Les mer Les mer

Økning i antall deltakere og kurs

Over 12,8 millioner kroner er fordelt i ordinært opplæringstilskudd i 2019. Våre 77 medlems- og samarbeidsorganisasjoner gjennomførte nesten[...]
Les mer Les mer

Rom for tro – refleksjon om voksnes tro

Hvor er viktige arenaer for samtaler om tro i vårt samfunn? Hvordan og hvor snakker vi ærlig om tro? Å snakke godt med andre krever innsikt i[...]
Les mer Les mer

Vi øker satsene!

K-stud sitt styre har vedtatt å øke satsen for kurs i 2020!  I år får K-stud 1,5 millioner mer penger å rutte med. Totalt, inkludert det faste[...]
Les mer Les mer

Avlyst! Årets kurs 2020

Vi tilbyr 5 spennende kurs og verksteder med dyktige foredragsholdere. Ta kontakt for å sjekke om det er ledige plasser på kurset du[...]
Les mer Les mer

Fem personer får reisestipend i 2020

52 000 kroner blir delt ut i reisestipend i år 2020 K-stud har også i år prioritert 10 av søknadene om reisestipend, som er videresendt til[...]
Les mer Les mer

K-stud flyttes til Kulturdepartementet

K-stud kommenterer voksenopplæringsloven. Kunnskapsdepartementet har invitert K-stud til å kommentere forslagene til endringer i[...]
Les mer Les mer

Utsatt frist til 2.februar!

Har du glemt å søke støtte til kurs avsluttet i 2019? Fortvil ikke! Vi har noe midler igjen, og behandler nye søknader så langt det rekker, men[...]
Les mer Les mer