Aktuelt

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Årsmøtet 2018

Det var i overkant av 30 delegater på plass på K-studs årsmøte 19.april i Oslo. Før selve årsmøtet tok til, ble det arrangert en fagdel om[...]
Les mer Les mer

Nytt styre i K-stud

På årsmøtet til K-stud 19.april ble det valgt et nytt styre. I forbindelse med årsmøtet hadde styreleder Harald Skarsaune også en tale. Han[...]
Les mer Les mer

«Inspirerende, variert og godt»

....dette var noen av kommentarene til deltakerne på Årets kurs 2018. K-stud gjennomførte Årets kurs helgen 6.-8. april på Soria Moria Hotell[...]
Les mer Les mer

Økning av deltakere på kurs i 2017

K-stud har nå fått oversikt over statistikken fra våre medlems- og samarbeidsorganisasjoner for 2017. Disse gjennomførte over 5 300 kurs med[...]
Les mer Les mer

Tilværelsens gave – Nytt studiemateriell

Nytt studiemateriell utarbeidet av K-stud og Kirkerådet til bruk i menigheter, bibelgrupper og samtalegrupper lokalt! Dokumentet[...]
Les mer Les mer

Satser og tilskuddsregler 2018

På K-stud sitt styremøte i januar ble det vedtatt nye tilskuddssatser for 2018. - Tilskudd fra K-stud er et viktig bidrag til menigheter og[...]
Les mer Les mer

Støtte til kurs i grunnleggende ferdigheter?

Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving[...]
Les mer Les mer

Fortsatt ledige plasser på Årets kurs 2018

Dette gjelder kursene: - "Gruppeledelse og gruppedynamikk" - "Lederkurs om grenseoverskridende adferd". Dette er aktuelle kurs med mange[...]
Les mer Les mer

K-stud forventer økte bevilgninger fra regjeringen

Den nye regjeringsplattformen prioriterer studieforbund som en viktig del av mangfoldet i utdanningstilbudet. – Vi forventer mer penger til kurs[...]
Les mer Les mer

Støtte til PU-midler avgjort

Hvert år, eller annen hvert år, lyser K-stud ut midler til pedagogiske utviklingsprosjekter. Prosjektene kan gå over ett eller to år. Denne[...]
Les mer Les mer

Studieforbundene prioriteres i ny regjeringsplattform

"Regjeringen vil styrke det frivillige, åpne og ubyråkratiske opplæringstilbudet i frivillig sektor, i regi av blant andre studieforbundene."[...]
Les mer Les mer

Reisestipend 2018 er fordelt

Tildeling av reisestipend er nå klar. Reisene går til Tyskland, England, Thailand og Sverige, og deltakerne som fikk støtte er fra Kirkens SOS[...]
Les mer Les mer