Aktuelt

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

K-stud på Arendalsuka

Velkommen inn - for alle? Fag - og debattmøte om tilgjengelighet. Sammen med Studieforbundet Funkis og Kirkerådet for Den norske kirke[...]
Les mer Les mer

Ny nestleder – styreleder gjenvalgt

Harald Skarsaune er gjenvalgt som styreleder i K-stud. Espen Amundsen fra KFUK-KFUM er ny nestleder. Da det nye styret i K-stud var samlet for[...]
Les mer Les mer

Fremtidens studieforbund blir viktige

– Framtidens studieforbund tror jeg vil spille en enda større og mer sentral rolle som viktige brobyggere i samfunnet vårt, hilste KrF-politiker[...]
Les mer Les mer

Nytt styre i K-stud

Harald Skarsaune ble gjenvalgt som styreleder på årsmøtet den 9. mai. Merete Hallen er ny som fast medlem av styret. I tillegg ble Håvard[...]
Les mer Les mer

Rekordmange vil gå på UiOs disippelskoler

Rundt 300 ungdommer har søkt plass på Ungdom i Oppdrags disippeltreningsskoler i år. Ungdom i Oppdrag (UiO) er Kristelig studieforbunds 5.[...]
Les mer Les mer

Det 4. største studieforbundet i Norge

Ferske tall fra SSB for 2018 viser at K-stud er det 4. største studieforbundet i Norge, målt i antall kurs og kurstimer. Vi når færre deltakere[...]
Les mer Les mer

Kursvirksomheten i 2018

K-stud fordelte drøyt 13,1 millioner kroner i ordinært opplæringstilskudd i 2018. Fordelt på K-stud 72 medlems- og[...]
Les mer Les mer

Spørreundersøkelse fra FAFO

Vi har tidligere sendt ut en spørreundersøkelse på oppdrag fra Fafo, og oppfordrer deg til å svare. Din mening er viktig, og vi håper at du[...]
Les mer Les mer

Etterlyser læring i kulturmeldinga

– Skolene stenger kulturlivet ute, er den klare beskjeden fra Hans Olav Baden, som representerte to av K-studs medlemsorganisasjoner under[...]
Les mer Les mer

Fortsatt plass på Årets kurs 2019!

K-stud inviterer til «Årets kurs» 5.april -7.april 2019 på Soria Moria hotell ovenfor Holmenkollen i Oslo (foto: C.Svabø og[...]
Les mer Les mer

Ny frist for 2018-søknader – 10.februar!

Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere, medlemsorganisasjoner og søkere et riktig godt nytt år! Fristen for alle kurs som ble avsluttet i[...]
Les mer Les mer

Langsiktig arbeid gir resultater

I år får Kristelig studieforbund (K-stud) 752 000 kr mer i statsstøtte. Det gjør det mulig å styrke opplæringsvirksomheten i[...]
Les mer Les mer