Aktuelt

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Regjeringen kutter frivilligheten

Kristelig studieforbund har fått kutt i forslag til statsbudsjett 2018. I den forbindelse så har vi mobilisert for å redusere kuttet, blant annet[...]
Les mer Les mer

Reisestipend for 2018 – Få nye impulser!

Skal du eller noen av dine medarbeidere på studietur til utlandet i 2018? Nå kan dere søke om reisestipend! Reisestipendet lyses ut av VOFO –[...]
Les mer Les mer

Seminar om drift og ledelse

– Hensikten er å få påfyll både faglig og åndelig, og å samles til et sosialt erfaringsfellesskap, innledet seniorrådgiver i Normisjon[...]
Les mer Les mer

Dramatiske kutt til studieforbund

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 legges det opp til et dramatisk kutt i bevilgningene til studieforbund. Et kutt på 22,5 millioner[...]
Les mer Les mer

Søk om midler til pedagogisk utviklingsarbeid 2018/2019

Kristelig studieforbund (K-stud) har avsatt 300.000 kr til pedagogisk utviklingsarbeid (PU) i våre medlemsorganisasjoner og de kristne[...]
Les mer Les mer

Maria setter livslang læring på dagsorden i Europa

I sommer ble vårt styremedlem Maria Greenberg Bergheim enstemmig valgt inn i styret for EAEE - Protestant and Anglican Network for life-long[...]
Les mer Les mer

Nye ansatte i K-stud

Denne uken har K-stud fått to nye ansatte. Jens Jovik (til venstre på bildet) skal være vikar for Guro Haugland Byfuglien i 100 % stilling, og[...]
Les mer Les mer

Godt oppmøte på årsmøtet

11.mai arrangerte vi årsmøte i K-stud i Kirkens Hus (Bilde av Tone Merete Sønsterud). Nærmere 40 delegater var til stede som representerte ulike[...]
Les mer Les mer

Vikar fra 15.august

15.august starter Jens Jovik som studie- og informasjonskonsulent i vikariat frem til mai/juni 2018 i K-stud. Han er snart ferdig utdannet teolog, er[...]
Les mer Les mer

Nytt styre

På årsmøtet 11.mai ble det valgt et nytt styre for K-stud. Her er deler av det nye styret. (foto: Ingunn Marie Ruud, KPK).   Faste[...]
Les mer Les mer

Ny studiekonsulent

Stig-André Lippert har takket ja til 50 % stilling som studiekonsulent i K-stud. Lippert er 26 år og bor i Halden. Han er barne- og[...]
Les mer Les mer

VOFO arrangerer ulike kurs

VOFO Læring og kompetanse er Voksenopplæringsforbundets arena for læring og kompetanseutvikling i og for studieforbund, frivillige organisasjoner[...]
Les mer Les mer