Aktuelt

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

VOFOs kurs våren 2019

VOFO Læring og kompetanse er Voksenopplæringsforbundets arena for læring og kompetanseutvikling i og for studieforbund, frivillige organisasjoner[...]
Les mer Les mer

Reisestipend 2019 er fordelt

Tildeling av reisestipend er nå klar. Reisene går til Tyskland, England, USA og Hellas, og deltakerne som fikk støtte er fra Frikirken[...]
Les mer Les mer

Tilværelsens gave – studiemateriell

Studiemateriell utarbeidet av K-stud og Kirkerådet til bruk i menigheter, bibelgrupper og samtalegrupper lokalt! Dokumentet ”Tilværelsens[...]
Les mer Les mer

Statsbudsjett 2019 – samme nivå som i år

Regjeringen foreslår å opprettholde tilskudd til studieforbundene i 2019 på samme nivå som i år, og plusser på justering for lønns- og[...]
Les mer Les mer

Kompetansepluss frivillighet – Søk om penger til opplæring nå!

Ønsker dere å holde kurs i lesing, skriving, regning, muntlige eller digitale ferdigheter? Da kan dere søke om støtte til dette gjennom[...]
Les mer Les mer

Tilværelsens gave på Arendalsuka

– At frivilligheten allerede spiller en viktig rolle når det gjelder inkludering er det ingen tvil om, forteller Åslaug Sem-Jacobsen[...]
Les mer Les mer

Utlysning reisestipend for 2019

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) forvalter Kunnskapsdepartementets reisestipendordning for lærere, instruktører og medarbeidere i[...]
Les mer Les mer

Årets kurs 2019 1

K-stud inviterer til «Årets kurs» 5.april -7.april 2019 på Soria Moria hotell ovenfor Holmenkollen i Oslo (foto: C.Svabø og[...]
Les mer Les mer

Nå lyser vi ut midler til Pedagogisk utviklingsarbeid (PU-midler)

Det kan gis tilskudd både til ett-årige og to-årige prosjekter, med oppstart i 2019. Prosjektmidlene skal stimulere til: Nytenkning[...]
Les mer Les mer

Nestleder gjenvalgt

Sist fredag ble Maria Greenberg Bergheim gjenvalgt som nestleder i styret til K-stud. «Jeg syns det er stas å få fortsette som nestleder spesielt[...]
Les mer Les mer

Europeiske kollegaer i Oslo

Tema for årets studietur var: «Faith and religion in the work with migrants in Norway.» Kristelig Studieforbund og Kristent Interkulturelt[...]
Les mer Les mer

K-stud på Arendalsuka

K-stud skal for første gang ha et eget arrangement under Arendalsuka i august. I samarbeid med Kirkerådet (Den norske kirke) skal vi arrangere en[...]
Les mer Les mer