Tilskuddsregler

Søk om tilskudd til opplæringen deres nå!

Alle kurs og seminarer, studiegrupper, studieturer og sang- og musikkgrupper som er tilsluttet en av våre medlemsorganisasjoner eller samarbeidspartnere kan få tilskudd!

På kategorisiden vår «inspirasjon»  finner du artikler som kan hjelpe deg med å komme i gang med studiearbeidet.

 

Det er enklere å få tilskudd enn du kanskje tror!

  1. Pass på at opplegget deres er godkjent før dere starter
  2. Dere må ha minst 8 kurstimer
  3. Minst 1 deltaker må fullføre opplæringen (vi anbefaler at dere starter opp med minst 5 personer)
  4. Før frammøtelister underveis
  5. Fyll inn noen enkle opplysninger om kurset/gruppa

Merk at det er arrangøren som godkjenner lærer/instruktør. Det må være mulig for oss å ta kontakt med vedkommende ved en ev. internkontroll, derfor må alle opplysninger om lærer fylles inn i søknaden.

Deltakerne må dokumenters med navn, adresse, fødselsår og avkrysning for frammøte på samlingene.

Kurset/gruppa skal være åpen og tilgjengelig for alle interesserte innenfor målgruppen. Dere må oppg i søknaden hvordan dere har informert om det (nettside, menighetsblad, talerstol på offentlig møte, plakater, annonse).

Detakerne skal få tilbud om kursbevis. Dere kan genere ferdige kursbevis fra den nettbaserte søknadsportalen vår.

En fullstendig oversikt over tilskuddsordningene og regelverket finner du i dokumentet nederst på siden!

 

Hvordan søke?

Dere er velkomne til å sende inn søknader via nettportalen MineKurs

Ta kontakt med oss hvis du ikke har mulighet til å søke elektronisk, så sender vi deg et papirskjema.

Dere må kunne dokumentere kurset/gruppa med troverdig dokumentasjon. I det du sender inn søknaden, signerer du på kurset og bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at aktiviteten er gjennomført etter reglene.

 

Administrasjonsavgift ved innsending av papirsøknader

I utgangspunktet må alle søke via den elektroniske søknadsportalen fra og med 2015. De som ikke har mulighet til å kunne søke elektronisk, og ikke har noen andre til å hjelpe seg, kan likevel sende inn papirsøknad. For K-studs arbeid med å legge inn søknaden i vårt system, trekker vi en administrasjonsavgift på 10 % ved tilskudd over 1000 kr.

 

Søknadsfrister studieplan

Hvis dere lager deres egen studieplan, må dere søke om godkjennelse av planen i god tid før kurset eller gruppen starter. Ved ferietider må dere være tidligere ute med søknaden enn ellers i året.

 

Søknadsfrister tilskudd

Søknadsfrist for tilskudd er 3 måneder etter avsluttet kurs/gruppe, men seinest 15. januar året etter for kurs/grupper som slutter etter 30. september.

I utgangspunktet søker man om tilskudd etter avsluttet tema/studieplan. Eksempelvis søker konfirmant/tentro grupper etter at de har avsluttet opplæringen før konfirmasjonsdagen. Sang- og musikkgrupper søker i utgangpunktet for hvert semester, eller hele skoleåret under ett hvis man bruker det samme repertoaret hele skoleåret.

 

Når kommer tilskuddet?

Vi utbetaler tilskudd den første uka i måneden etter at søknaden din er ferdig behandlet.

I januar – mars og i ferieperioder kan det ta en til to mnd. lenger tid før tilskuddet sendes ut.

Jo før du sender inn søknaden etter at kursperioden eller semesteret er avsluttet, jo fortere kommer tilskuddet!

Tilskuddsordninger
Her finner du fullstendig oversikt over våre tilskuddsordninger og -regler

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!