Årets kurs 2020

Det populære kurset «videregående kurs i babysang» er tilbake på programmet, sammen med fire andre spennende kurs.

Årets kurs går av stabelen 13.-15. mars på Soria Moria hotell i Oslo. Sett av datoen nå!

Vi tilbyr tre parallelle kurs, inkludert ett kurs som vil bestå av tre parallelle verksteder.

 

Velkommen inn – for alle?
– Tilgang til læringsarenaer i kirker og menighetshus

Kursholdere: Oddbjørn Sørmoen, Berit Vordal, Øyvind Woie m.fl.

Hvordan begynne og hva er utfordringene? Kurset vil handle om tenkningen bak inkludering og tilgang for alle, praktiske eksempler, hindringer og løsninger. I tillegg vil du få en god innføring i «Tilgjengelighetsmerket».

  • Oddbjørn Sørmoen, fagdirektør i KA skal snakke om «Tilgjengelighet til kirker og kulturbygg».
  • Berit Vordal, prosjektleder for Tilgjengelighetsmerket ved Norske konsertarrangører, gjennomfører kurset de holder som ledd i prosessen med å få tildelt Tilgjengelighetsmerket.
  • Øyvind Woie, generalsekretær i KABB skal snakke om temaene «Blindebukk i Herrens hus» – 10 tricks for å inkludere synshemmede i kirke og menighetsarbeid» og «Hjelp vi har fått en blind i bibelgruppa» – tilrettelegging og muligheter.
  • Arne Tveit, kirkebyggsjef i Bergen kirkelig fellesråd skal snakke om suksesskriter for tilgjengeliggjøring av kirkebygg i Bergen, utfordringer de har møtt og løsninger de har brukt.

Kurset er under utvikling. Flere temaer og kursholdere kommer snart på plass.

 

Videregående kurs i baby- og småbarnsang

Kursholdere: Ruth Elisabeth Engøy og Hilde Svela

Dette kurset er for deg som har erfaring med babysang, og som ønsker å utvikle babysangen videre. Det blir et praksisnært kurs med vekt på metode, innlæring av sanger, sangtekstenes betydning og erfaringsdeling i grupper. Kurset vil fokusere på babysang som en del av menighetens arbeid, hvor også generasjonssang blir et godt belyst tema. Kurset er en god mulighet til å bygge nettverk med andre som arbeider i samme fagområde.

Program, læringsmål og mer om kursholderne finner du i dokumentene under.

 

Eksklusive verksteder om formidling

Vi tilbyr eksklusive verksted som gir deg muligheten til å bygge opp ferdigheter til bruk i formidling: Å skrive gode låter og arrangere for kor, å instruere dansegrupper eller formidle bibeltekster. Vi starter med felles inspirasjonsforedrag fredag kveld. Lørdag og søndag kan du velge mellom tre parallelle verksteder der vi jobber mye praktisk i felleskap og individuelt. Det er få plasser på hvert verksted for at du skal få god oppfølging.

 

1. Låtskriving og arrangering

Kursholder: Martin Alfsen

Verkstedet skal gi en innføring i låtskriving og arrangering. Deltagerne skal få nyttige verktøy i arbeidet med å skrive egne sanger.  Det vil bli jobbet med idéutvikling; fra enkelt motiv til ferdig låt. Utvikling av sangtekster står også på agendaen. Arrangeringsdelen kommer til å basere seg på arrangering for kor og vokalgruppe i rytmiske stilarter. Noe av tiden deles gruppen slik at noen kan jobbe med låtskriving, andre med arrangering.

Antall deltakere: 15

Program, læringsmål og mer om kursholderne finner du i dokumentene under.

 

2. Bibelfortelling

Kursholder: Helga Samset

Bibelfortellingene blomstrer når de blir muntlig overlevert og fortelleren våger å møte dem med sin egen livserfaring og sitt eget språk. Det er dette møtet vi skal fokusere på under kursdagene – på en åpen og leken måte. Vi tar for oss fortellingens oppbygning og struktur, indre bilder, karakterforståelse, språkføring, stemme og kropp, møte med publikum – kort sagt, alt som behøves for å bli bedre rustet til å stå foran andre og fortelle fra bøkenes bok.

Antall deltakere: 10

Program, læringsmål og mer om kursholderne finner du i dokumentene under.

 

3. Danseinstruksjon: Hvordan lede en dansegruppe uten å være danselærer

Kursholder: Siren Godø

Verkstedet gir deg som har et ønske om å lede en dansegruppe muligheten til å lære hvordan du kan gjøre dette på en enkel og god måte. Verkstedet er bygget opp rundt DanseTv.no som er filmbasert danseundervisning til bruk i kristne sammenhenger. Vi vil gi deg innspill til hvordan du kan bli en god danseleder gjennom praksis og teori. Strukturen er lagt opp svært praktisk med mange muligheter til å prøve seg frem. Vi ønsker å gi deg konkrete og relevante verktøy du kan bruke i din gruppe.

Antall deltakere: 10

Program, læringsmål og mer om kursholderne finner du i dokumentene under.

 

Praktiske opplysninger

Tid og sted: Soria Moria hotell ovenfor Holmenkollen i Oslo, 13.–15. mars 2020.

Kursavgift: Kun 2 000 kr inkl. kurs, mat og hotellrom. Det er samme pris om du skal dele rom med noen.

Påmeldingsfrist: 12. februar 2020. Det påløper et avmeldingsgebyr på 1000 kr hvis man melder seg av kurset etter påmeldingsfristen.

Reisetilskudd: K-stud dekker reisen din etter billigste, og mest praktiske reise.

Støtte til kursavgiften: Noen av K-stud sine regionledd gir støtte for deltakere fra sine fylker, etter søknad. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Meld deg på til post@k-stud.no
Du må oppgi:
• Navn, adresse, e-post og tlf/mobilnr.
• Fødselsår
• Fakturaadresse
• Hvilken menighet/organisasjon du tilhører
• Hvilket kurs du melder deg på
• Om du har allergier eller ønsker vegetarmat
• Gi også beskjed om du vil dele rom med noen (hører vi ikke noe, blir du plassert på enkeltrom, og prisen er den samme)

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!