VOFO arrangerer ulike kurs

VOFO Læring og kompetanse er Voksenopplæringsforbundets arena for læring og kompetanseutvikling i og for studieforbund, frivillige organisasjoner og andre som arbeider med voksnes læring.

Program for våren 2017

Nærmere informasjon om hvert seminar sendes ut ca. én måned før seminaret skal holdes. Men sett av datoene nå, og spre informasjonene videre! Påmelding til vofo@vofo.no eller på tlf. 22 41 00 00. Kursene holdes på Litteraturhuset i Oslo.

 

Voksenpedagogikk – fordypning og videreføring
Fredag 10. februar 2017 kl. 9.30 – 15.30

Deltakerne vil tilegne seg dypere forståelse for fagområdet ‘voksnes læring’ gjennom en videreføring av temaer knyttet til voksenlæreren og den voksne deltakeren. Ansvar for egen læring, selvstyring, Freire, Knowles m.fl., Refleksjon over egen læring og læringsbehov, veiledning og coaching, læringsmål, læringsutbytte, læringsformer, det lærende og læringsvante menneske.

 

Kompetansepluss Frivillighet
Fredag 17. mars 2017 kl. 9.30 – 15.30

Deltakerne vil lære seg metoder for å integrere opplæring i grunnleggende ferdigheter i egen organisasjon, og hvordan de kan utarbeide søknader til denne typen kurs. Hvordan kan frivillige organisasjoner bygge kurs i grunnleggende ferdigheter, og hvordan å lykkes med kurset? Erfaringer og råd fra organisasjoner som er i gang.

 

Kommunikasjon og lobbyarbeid for viderekomne
Torsdag 27. april 2017 kl. 9.30 – 15.30

Deltakerne vil lære seg viktige mekanismer for å lage en kampanje som treffer.
Planlegging av kampanjer har mange likhetstrekk med planlegging av andre kommunikasjonstiltak. Hva skal til for å trigge og mobilisere målgruppene for vår sak? Eksempler, metoder og verktøy.

 

Ledelse av frivillige organisasjoner
Fredag 12. mai 2017 kl. 9.30 – 15.30

Deltakerne vil styrke sin kompetanse når det gjelder spesielle forutsetninger for ledelse i frivillige organisasjoner. Hva er særpreg ved ledelse av frivillige organisasjoner? Hva er verdibasert, lærende ledelse? Vi har også fokus på jus og økonomi.

 

Prosjektarbeid og prosjektledelse
Fredag 9. juni 2017 kl. 9.30 – 15.30

Deltakerne vil tilegne seg kunnskap om planlegging og ledelse av prosjekter, inkludert søknadsprosedyrene.
Hvorfor prosjekter? Utvikling av kompetanse og nettverk. Økonomi. Forankring.

 

Les mer om kursene på www.vofo.no

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!