Inkluderende fellesskap

Hvordan kan vi lykkes med gjensidig inkludering i våre fellesskap? Hva må vi ta hensyn til når vi vil bygge flerkulturell læringsarenaer? Sammen må etniske nordmenn og innvandrere finne arenaer som bidrar til gjensidig inkludering i samfunnet. Ved hjelp av ressursmateriellet «På vei mot et inkluderende samfunn» kan du og din menighet eller organisasjon være med på å skape gode møteplasser som fremmer forståelse, dialog og respekt mellom mennesker fra ulike land og kulturer.

Hvordan tar menigheter og lokalsamfunn imot ”våre nye landsmenn”? Mange er tilbakeholdne overfor mennesker fra andre kulturer, og ikke sjelden oppleves dette som avvisning eller uvennlighet. Grunnen er ofte at vi føler oss usikre, og vi vet ikke helt hvordan vi skal møte det som er fremmed for oss. Nordmenn vet ofte for lite om innvandrerne, og innvandrerne vet ofte for lite om Norge og nordmenn. Hvordan skal vi så forandre en slik situasjon?

Blant innvandrerne til Norge er mange kristne. De fleste av disse søker gjerne egne språklige/nasjonale eller konfesjonelle menighetsfellesskap. Andre søker til tradisjonelle norske menigheter og kirkefelleskap. Mange ønsker å inkludere innvandrere og skape relasjoner til innvandrermenigheter, men vet ikke helt hvordan de skal begynne.

I heftet «På vei mot et inkluderende samfunn» kan menigheter og organisasjoner får hjelp til å skape disse gode møteplassene. Ressursmateriellet kan lastes ned her eller bestilles hos post@k-stud.no for 210 kr.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!