Styret

Styret i K-stud velges av årsmøtet i mai hvert år. Styret har det økonomiske og juridiske ansvaret for driften av organisasjonen. Valgperioden for faste representanter er to år, og halve styret er på valg hvert år.

Foto: Styret i K-stud (f.v.) Janet Seierstad, Ole Martin Thelin, Bendik Urnes, Annika Filtvedt, Hege I. Fossum (daglig leder K-stud), Doan Phuc Hau, Åse Mari Kessel, Elise Haugland Madsen, Maria Greenberg Bergheim og Harald Skarsaune.

Styret valgt på årsmøtet i 2016

Faste representanter:

Styreleder: Harald Skarsaune (Kirkelig undervisningsforbund)

Nestleder: Maria Greenberg Bergheim (Kristent Interkulturelt arbeid (KIA)

Annika Filtvedt (Pinsebevegelsen)

Doan Phuc Hau (Baptistsamfunnet)

Elise Haugland Madsen (Norges KFUK-KFUM)

Ole Martin Thelin (Den norske kirke)

Janet Seierstad (Norsk Luthersk Misjonssamband)

 

Vararepresentanter:

1. vara: Åse Mari Kessel (Hekta)

2. vara: Bendik Urnes (Ungdom i oppdrag)

3. vara Frode Bilsbak (Normisjon)

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!