Regioner

(foto: Harald Haugerud)

Kristelig studieforbund har regionledd som dekker hele landet. Regionleddene har en viktig funksjon for å ivareta medlemmenes interesser i fylkene. Det er også et krav i voksenopplæringsloven å ha regional organisasjonsmessig forankring.

 

Formål og oppgaver

Regionleddene skal gjennom sin virksomhet være med på å realisere formålet til K-stud.

Regionleddene jobber litt ulikt. Primæroppgaven er å være sentralleddets forlengende arm. I flere av fylkene mottar de økonomiske midler fra fylkeskommunen med bakgrunn i hva som er registrert av studieaktivitet i K-stud siste år. Disse midlene forvaltes av de lokale regionleddene ut ifra ulike modeller. Regionleddet er medlem av Voksenopplæringsforbundet (VOFO) i regionen, og jobber for å synliggjøre opplæringen i våre medlemsorganisasjoner overfor fylkeskommunen. Vi arbeider stadig med å opprettholde og kvalitetssikre virksomheten til våre regionledd.

Du kan lese mer om formål og oppgaver i regionleddenes mønstervedtekter, som du finner under Om K-stud – Vedtekter og strategi.

Vi oppfordrer medlemmer av K-stud å kontakte regionleddet for informasjon om deres virksomhet. Kontaktpersoner finner dere nedenfor.

 

Regioner og kontaktpersoner

Ønsker du kontaktinformasjon utover dette, ta kontakt med oss på post@k-stud.no eller 23081470

 

Agder:

Eivind Jåtun, NLM, region sør, ejatun@nlm.no

Bjørg Stray, De Frie Evangeliske Forsamlinger, bjorg@stray.cc

 

Akershus:

Torbjørn Friborg, Follokirken NLM, tfriborg@gmail.com

Nina Engen, Den norske kirke, kateket@hovik.no

Tove Skarpsno, Mercy House, tove.skarpsno@gmail.com

 

Oslo:

Guro Haugland Byfuglien, K-stud, ghb@k-stud.no

 

Hedmark:

Øyvind Fjellestad, Hamar Frikirke, oyfjell@online.no

Ole Kristian Sameien, NLM Hamar, osameien@nlmhamar.no

Kristin S. Ødegården, Pinsekirken Elverum, oksna@hotmail.com

Hans Christian Johnson, KFUK-KFUM Hamar, hanschrj@hotmail.com

 

Vestfold:

Ole Martin Thelin, Den norske kirke, ole.martin.thelin@kirken.no

Lillian Løitegård, K-stud, ll@k-stud.no

 

Buskerud:

Turid Werrum, KFUK-KFUM, turid.werrum@kfuk-kfum.no

Øystein Kristoffersen, Frelsesarmeen, Oystein.Kristoffersen@drmk.no

Ole Martin Thelin, Den norske kirke, ole.martin.thelin@kirken.no

 

Oppland:

Åse Mari Kessel, Hekta, kessel@konfirmantleiren.no

 

Telemark:

Jarle Storebø, Skjærgårds, jarle@sginfo.no

Martin Holt Fredriksen, Frikirken, martin@sglive.no

 

Rogaland:

Inge Morten Paulsen, Alpha Norge/Normisjon, inge.morten.paulsen@normisjon.no

Helen S. Nordland, KFUK/M speidere, helensola@gmail.com

Anny Løvdahl, Frelsesarmeen, anny.lovdahl@frelsesarmeen.no

Finn Pedersen (vara), KFUK/M Stavanger, finnap@online.no

Torgeir Lauvås, Indremsjonsforbundet Rogaland, t.lauvas@imf.no

 

Hordaland:

Espen Ingebrigtsen, Sjømannskirken, espen.ingebrigtsen@sjomannskirken.no

Vigdis Holtet, Credo kirken, vigdis.holtet@credokirken.no

Elisabet Giske, Pinsebevegelsen – elisabet.giske@saltbergen.no

 

Sogn og Fjordane:

Mindor Tonheim, Kristkyrkja, mindor@tonheim.org

 

Trøndelag:

Bjørn Gunnes, Den norske kirke, blgunnes@online.no

Nikolai Vollik, Pinsekirken, nickyhook@hotmail.com

Ingeborg Grøm, Kirkens Bymisjon Trondheim/ Home-Start Familiekontakten, ingegrom@online.no

 

Møre og Romsdal:

Christfried Kaul, Den norske kirke, kyrkjeverge@ulsteinkyrkje.no

Evy Marie Tofte, Norges KFUK/M, evymarie@kfuk-kfum.no

Marit Sande Iversen, Sion Molde, fingerbollet@gmail.com

Bjørg Marie Myhre, NMS U, bmm@nms.no

 

Østfold:

Ingvar Lyche, K-stud,  i-lyche@online.no

Arild Brun Svendsen, Baptistkirken, arild@brunsvendsen.no

Jens Pedersen, Frikirken, jens@frefri.no

 

Nordland:

Grete Jarlesdatter Vangstad, Bodø Misjonsmenighet, gjdatter@online.no

Inger Johanne Lindahl, Kirkens SOS, inger.johannes.lindahl@bymisjonbodo.no

 

 

Finnmark:

Per Bradley, Metodistkirken, per.bradley@metodistkirken.no

Rebekka Gamst, Den Frie Evangeliske Forsamling, tg.fila@online.no

 

Troms:

Kay Aarskog, Ungdom i oppdrag, kay.aarskog@gmail.com

Anne Kristi Kjenne, Den norske kirke, akk@kirken.no

Mona Hamnes, Pinsebevegelsen, mohamnes@gmail.com

Simon Eidem, eidem.simon@gmail.com

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!