Organisasjon

Kristelig studieforbund er et ideelt, demokratisk og offentlig godkjent studieforbund. Våre medlemmer er kristne trossamfunn, ideelle organisasjoner og institusjoner. Enkeltstående, lokale organisasjoner kan være tilsluttet oss gjennom en samarbeidsavtale.

Vår visjon er å skape gode læringsarenaer for troen og livet. 

Formålet er A) å fremme og styrke livslang læring i medlemsorganisasjonenes menigheter, organisasjoner og institusjoner og B) å bidra til å gi alle mennesker lik adgang til kunnskap og kompetanse ved å fremme den enkeltes menneskelige og åndelige utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidsliv i henhold til voksenopplæringslovens overordnede mål for studieforbundenes virksomhet.

Virksomheten  drives i tråd med voksenopplæringsloven, og finansieres med medlemskontingent og bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet. Vi bygger virksomheten på disse verdiene:

  • Frivillighet
  • Menneskeverd
  • Utvikling
  • Økumenikk
  • Samfunnsansvar

Å fordele tilskudd til opplæring, arrangere Årets kurs for lokale ressurspersoner, gi pedagogisk veiledning, være en pådriver for utvikling av studiemateriell og pedagogiske arbeidsformer og drive interessepolitisk arbeid overfor myndighetene er blant våre kjerneområder.

Les mer om virksomheten i strategidokumentet som du finner i menyen.

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) er studieforbundenes interesseorganisasjon. VOFO er en demokratisk organisasjon med 15 studieforbund som medlemmer. Studieforbundene har til sammen 475 medlemsorganisasjoner. VOFOs hovedmål er å styrke studieforbundenes rammevilkår i arbeidet med å gi voksne læringsmuligheter gjennom frivillige organisasjoner.

På VOFOs representantskaps årsmøte i mai 2016 ble K-studs representant Erlend Langeland (KRIK) valgt som 2. vararepresentant i VOFOs styre.

Medlemskap

For å bli tatt opp og å være en medlemsorganisasjon i studieforbundet må følgende kriterier være oppfylt:

  • Medlemsorganisasjonen er et trossamfunn, ideelle organisasjon eller institusjon som bekjenner troen på den treenige Gud og som gir sin tilslutning til studieforbundets formål.
  • Organisasjonen bør være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund.
  • Organisasjonen utfører oppgaver innenfor voksenopplæring.
  • Organisasjonen forplikter seg til hvert år å sende inn til studieforbundet årsrapport i form av årsmelding, regnskap og årsmøte/-landsmøteprotokoll.Styret i studieforbundet er det organ som suverent vedtar vedtak angående medlemskapet.

Enkeltstående organisasjoner (lokale trossamfunn, ideelle organisasjoner og institusjoner) kan ikke ha selvstendig medlemskap i studieforbundet. Disse kan tilsluttes studieforbundet gjennom en samarbeidsavtale, som inngås av styret i henhold til egne kriterier fastsatt av årsmøtet.

Ta kontakt dersom dere ønsker søknadsskjema for medlemskap.

Medlemsorganisasjoner

K-studs medlemsorganisasjoner må gi sin tilslutning til studieforbundets formål, utføre oppgaver innen voksenopplæring, bekjenne troen på den treenige Gud, ha et ideelt formål og være demokratisk.

Under «Vedtekter og strategi» i menyen finner du vedtektene våre, som regulerer hvem som kan være medlemmer og samarbeidspartnere, og hvilke rettigheter og plikter de har. Du finner også retningslinjer for medlemsbehandling, opptak og oppfølging av medlemskap og samarbeidsavtaler.

Areopagos
Bibelleseringen
Blå Kors i Norge
Caritas Norge
Changemaker (Kirkens Nødhjelp)
De Frie Evangeliske Forsamlinger
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Den Nordiske Katolske Kirke i Norge
Den Norske Israelsmisjon
Den norske kirkes menigheter
Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn
Det Norske Baptistsamfunn
Det Norske Bibelselskap
Det norske Diakonforbund
Det Norske Misjonsselskap
For bibel og bekjennelse
Frelsesarmeen
HEKTA – Trosopplæring for ungdom
IKO – Kirkelig pedagogisk senter
Indremisjonsforbundet
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KFUK-KFUM speiderne
Kirkelig undervisningsforbund (Kateketforeningen)
Kirken av Guds Nåde Studieråd
Kirkens SOS i Norge
Kristen Idrettskontakt
Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
Lærernes Misjonsforbund
Maran Ata Norge
Metodistkirken i Norge
Misjonskirken Norge
Mødre i Bønn – Moms in Prayer International
NaMu Norge
Navigatørene
Norges KFUK-KFUM
Norges Kristelige Folkehøgskolelag
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Norges Kristelige Studentforbund
Norges Kristne Råd
Norges Unge Katolikker
Norme, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering
Normisjon
Norsk Luthersk Misjonssamband
Pinsebevegelsen
Sandomstiftelsen
Sjømannskirken
Skjærgårds Live
Skjærgårdsgospel
Stefanusalliansen
Stiftelsen Kraft
Stiftelsen Oase
Syvendedags Adventistkirken
Ungdom i Oppdrags Studieråd
Vineyard Norge Support
Y’s Men region Norge

 

Samarbeidspartnere

Den Levende Vann Menighet
Credokirken Studieråd
Den Eritreiske Evangelisk Lutherske Kirke I Norge
DMI Norge (Internasjonal Døvemisjon)
Doxa Bibelsenter
Forsoningens Tjeneste, Tønsberg
Foreningen Samlivskurs Karmøy
Fredsfyrsten
Guds menighet Vegårdshei
Haugeinstituttet
Institutt for sjelesorg
Kingdom of God Light of Christ
Kirken i Dalen
Kirkens Bymisjon Trondheim
Levende Tro
Menigheten 3:16
Mercy House
Scandinavia Chinese Christian Church in Oslo
Stavanger International Church
Stiftelsen Ellel Ministries Norge
Tent AS
Ynglingeforeningen

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!