Oversikt over studiemateriell

Her finner du en oversikt over aktuelt studiemateriell som er godkjent for tilskudd fra K-stud. Let deg fram i emnelista ovenfor, og se om du finner noe som passer for deres gruppe eller kurs! Noen av bøkene finner du under flere emner. Fordi materiellet er godkjent av oss, trenger dere ikke å sende inn en søknad om godkjennelse av opplegget før dere starter. Til bøkene er det knyttet en studieplan som du finner i vår søkerportal MineKurs. Velg studieplanen, opprett kurset/gruppa, før fremmøte og send inn søknaden om tilskudd når dere er ferdige med opplegget.

Berørt, begeistret og fornyet!

Tor Ivar Torgauten

IKO

237,-

Læringsmål: Bidra til fornyelse av bibelformidling. Bli bedre i stand til å formidle bibelfortellinger til alle, uavhengig av alder og[...]

157 bønner

Red. Johne Stødle, Maria Bjørdal og Nils Terje Andersen

Luther/Acta

249.-

Læringsmål: Lære om bønn. Lære å be. Utforske og samtale om tro Målgruppe: Konfirmanter og unge voksne Innhold: Mennesker har bedt til[...]

Tilværelsens gave

K-stud/Kirkerådet

Studieheftet kan fritt lastes ned på www.k-stud.no og www.norkr.no

Læringsmål: Oppnå økt bevissthet og kunnskap om hva det vi si å være kirke av alle for alle. Få innsikt i egne holdninger og aktuelle etiske[...]

Gjenoppdag kristendommen

Marcus J. Borg

Kom forlag

199,-

Læringsmål: Lære hvordan vi skal lese Bibelen. Lære å lese og lytte til det kristne språket og de kristne grunnverdiene uten at en forutbestemt[...]

På vei mot et inkluderende samfunn

Norges Kristne Råd, KIA og K-stud

Heftet og temakapitlene ligger klar på K-studs nettsider helt gratis

Læringsmål: Å fremme forståelse, dialog og respekt mellom mennesker fra ulike land og kulturer. Målgruppe: Studiegrupper og ansatte og[...]

Fokus: Tweens

Red: Gaute Brækken

IKO i samarbeid med Blå kors

200,-

Læringsmål: Få økt innsikt om 9 - 13 åringer (tweens) og fokus på tweens sin virkelighet. Lære om trosformidling for og med tweens. Få[...]

DisippelRytmer

Vidar Mæland Bakke

Luther forlag

249,-

Læringsmål: Lære gode livsrytmer for troen og livet. Få innsikt i gode pedagogiske huskeregler for slitesterk trospraksis. Målgruppe[...]

Skriften vitner om Kristus

Jan Bygstad

DELK-forlaget

249,-

Læringsmål: Å oppdage at Kristus, Frelseren, er beskrevet både i GT og NT.  Få innsikt i frelsesåpenbaringen i Bibelen. Målgruppe: Ungdom[...]

Mester, på ditt ord - søndagsteksten 2017 - 2018

Helge Skaaheim og Johnny Vågen

Lunde

199,-

Læringsmål: Få bibelkunnskap og inspirasjon. Forberedelse til søndagens møter og gudstjenester. Målgruppe: Bibelgrupper, misjonslag[...]

Korset og sommerfuglen

Kristin Molland Norderval

IKO

279,-

Læringsmål: Få kunnskap om den rollen symboler og tegn betyr for den enkelte og i kirkelig sammen. Få en innføring i sentrale symboler i[...]

Hans som ser meg - Troshistorier fra andre tider og himmelstrøk

Anne Mari Schiager Topland

Luther

249,-

Læringsmål: Skape nysgjerrighet rundt bibeltekstene. Lære om Bibelen, om Guds historie og menneskers historier og møtene mellom disse. Inspirere[...]

Den evige blodspakten

Kristin Kapelrud og Ken Wright

Ventura

129,-

Læringsmål: Få en forståelse av Guds frelsesplan som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Målgruppe: Unge og Voksne Innhold: Kristian[...]

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!