Inspirasjon

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Inkluderende fellesskap

Det nylig oppdaterte og reviderte ressursheftet om integrering og gjensidig inkludering av innvandrere i menighet og lokalsamfunn tilgjengelig her[...]
Les mer Les mer

Bli inspirert på Årets kurs

Hvert år arrangerer K-stud "Årets kurs". De siste årene har det vært tre kurs som har gått parallelt over en helg, og vi har vært på Soria[...]
Les mer Les mer

Hvordan komme i gang med en studiegruppe

Hva vil vi med studiegruppa? Før man starter opp en studiegruppe bør man tenke gjennom hva man vil med studiet, hvor lenge det skal vare, hvilke[...]
Les mer Les mer

Hvordan lede en studiegruppe

Gruppelederen og samspill Vi anbefaler å ha en gruppeleder. Det vil kunne gi et best mulig utbytte, både faglig, åndelig og sosialt. Dere kan la[...]
Les mer Les mer

Hvordan lage en god studieplan

Fordelene ved å bruke en studieplan er at det blir enklere for deg å planlegge kurset eller gruppa, og legge til rette for en god læringsprosess.[...]
Les mer Les mer

Samtaleledelse

Starte samtalen For å skape en atmosfære for deltakelse, der alle bidrar, er det viktig at alle i gruppen kjenner litt til hverandre. En[...]
Les mer Les mer

Gode grunner for studiegrupper

Hvorfor starte en studiegruppe? Først og fremst fordi det er en god læringsarena for troen og livet! Styrken ved studiegruppa er at man sammen[...]
Les mer Les mer