Årets kurs 2018

K-stud inviterer til «Årets kurs» 6.april -8.april 2018 på Soria Moria hotell ovenfor Holmenkollen i Oslo.

Du kan velge mellom tre ulike kurs. Vi gjentar to suksesser fra forrige kurs med ulike vinklinger og vektlegginger, samt et helt nytt kurs.

Lederkurs om grenseoverskridende adferd

ANSVARLIGE:

 • Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
 • Tormod Kleiven (Forskningssjef ved Diakonova og forfatter av boka «Når den utsatte blir usynlig, om seksuelle overgrep i kristne miljøer» og bidragsyter til boka «Fokus: Barn, krenkelser og tro»)

KURSTITTEL: «Når vi tråkker på andres grenser – Om å bruke makt på godt og vondt»

LÆRINGSMÅL:

 • Kunnskap om og forståelse av tillitsmakt
 • Innsikt i krenkelsens mulighet og dynamikk i det mellommenneskelige samspill
 • Kompetanse til å forholde seg til mennesker som er blitt utsatt for maktmisbruk

HOVEDTEMAER:

 • Skape et trygt rom for å snakke om livets sårbarhet
 • Makt og grenser
 • Å møte fortellingen om overgrep

KURSOMTALE:

Hvordan kan vi identifisere makt på konstruktive måter i våre kristne fellesskap? Hvordan møter vi mennesker som har blitt krenket på sine grenser, og hva kan vi gjøre for å bli bevisst vår egen maktutøvelse? Med bakgrunn i mange års arbeid med temaet inviterer vi til et praksisnært kurs med øvelser og samtale i tillegg til undervisning.

 

Videregående kurs i babysang

ANSVARLIGE:

IKO – Kirkelig pedagogisk senter.

KURSTITTEL: Videregående kurs i babysang

LÆRINGSMÅL:

 • Økt kunnskap og innsikt om babysang som en del av menighetens opplæring, som diakonalt tiltak og dens plass i gudstjenesten
 • Styrke babysanglederens kompetanse og selvtillit i rollen som babysangleder
 • Videreutvikle sangrepertoaret både for de minste babyene (Babysang 1, 0-8 mnd.)
 • Videreutvikle sangrepertoaret for de eldre barna (babysang 2, 9-15 mnd.)

HOVEDTEMAER:

 • Musikk og fortellinger
 • Barns musikalske utvikling og musikkens kraft til helse, påfyll, vitalitet og språkutvikling
 • Fortellinger og sang i arbeidet med selvfølelsen hos barn
 • Babysang i praksis
 • Kreativ formidling for de minste
 • Småbarnspedagogikk
 • Babysang på eldresenter og babysang på gudstjenesten

KURSOMTALE:

Dette kurset er for deg som har litt eller mye erfaring med babysang, og som ønsker å utvikle babysangen videre. Et praksisnært kurs med vekt på metode, innlæring av sanger og erfaringsdeling i grupper. Kurset vil videre fokusere på babysang som et arbeid midt i menighetens kjernevirksomhet, med vekt på trosopplæring, diakoni og arbeid med gudstjenesten. Kurset er en god mulighet til å bygge nettverk med andre som arbeider i samme fagområde.

 

Mer info kommer snart!

Gruppeledelse og gruppedynamikk

ANSVARLIGE:

 • Eldbjørg Leinebø Ekre fra IKO. Utgiver av boka «Delta Gruppeleder».
 • Brage Midtsund fra HEKTA, trosopplæring for ungdom. Hovedforfatter av boka «Delta Gruppeleder».
 • Elisabet Giske. Leder for Salt Bergenskirkens smågruppearbeid som består av over 120 grupper, og som tar utgangspunkt i boka «Tusen hjem – smågrupper i menigheten», forfattet av Salts hovedpastor Øystein Gjerme.
 • David Hasseløy fra Hillsong Norway, lokasjonspastor i Hillsong Oslo – bygger menighetene på Connect-grupper.
 • Vi kommer tilbake med kursholdere for temaet «gruppedynamikk».

KURSTITTEL: «Å lede smågrupper, hvordan skape gode læringsfellesskap»

LÆRINGSMÅL:

 • Økt kompetanse om å lede en studiegruppe og hvordan man kan skape god dynamikk i gruppa
 • Større innsikt og trygghet i egen rolle som smågruppe-leder
 • Få kjennskap til ulike metoder for studiegrupper, og utvikle egne ferdigheter i bruk av aktuelle verktøy

HOVEDTEMAER – Med forbehold om endringer:

 • Gruppeledelse
 • Gruppedynamikk
 • Gode metoder for smågrupper

KURSOMTALE:

Dette kurset er for deg som vil lære om gruppeledelse, bl.a. om lederrollen, om læringsmål og hvordan du kan sikre god progresjon i studiearbeidet deres, hvordan skape engasjement og få til en god samtale der dere lærer av og med hverandre. Du vil også få lære om gruppedynamikk, bl.a. om forskjellige mennesketyper og hvordan de påvirker dynamikken i gruppa, og hvordan du som leder kan stimulere til samspill og fellesskap. Ikke minst vil du få gode metoder for smågrupper, med arbeidsform og praktiske tips for gjennomføringen, med to eksempler fra smågrupper:

 • Connegt-grupper i Hillsong Norway. Innføring i metoden deres, med smakebiter og gode historier om hva læringen bidrar til. 
 • Delta gruppeleder. Prøve ut opplegget i praksis ved å gjennomføre en samtalegruppe-time og lære aktuelle leker/øvelser. Delta gruppeleder er et opplegg der ungdomslederen/unge ledere/voksne ledere får veiledning til å lede smågrupper for konfirmanter. Det kan være grupper som er en del av konfirmantundervisningen i menigheten, på konfirmantleir eller i samtalegrupper hjemme. Delta Gruppeleder er en hjelp til den mer «uerfarne» lederen til å kunne lede slike grupper, og er også en god hjelp for den mer erfarne.

 

Mer info kommer snart!

Praktiske opplysninger

Tid og sted: Soria Moria hotell ovenfor Holmenkollen i Oslo den 06.april – 8.april 2018.

Kursavgift: Kun 1 950 kr inkl. kurs, kost og losji. Det er samme pris om du skal dele rom med noen.

Påmeldingsfrist: 16/02. Det påløper et avmeldingsgebyr på 1000k kr hvis man melder seg av kurset etter fristen.

Reisetilskudd: K-stud dekker reisen din etter billigste, og praktisk mulige reise.

Støtte til kursavgiften: Noen av K-stud sine regionledd gir støtte for deltakere fra sine fylker, etter søknad. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Kontakt oss for påmelding eller andre spørsmål på 23081470 eller post@k-stud.no

 

Vi kommer tilbake med mer info i nyhetsbrev, samt oppdatering på nettsiden fortløpende!

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!