Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Mye ny kunnskap på kort tid!

«Visste ikke hva jeg skulle forvente, men har lært masse, og fått en helt ny innsikt», sa en av deltakerne etter lederkurset i[...]
Les mer Les mer

Ledig vikariat som studie- og informasjonskonsulent

Kristelig studieforbund (K-stud) er et offentlig godkjent studieforbund med 77 kristne trossamfunn og organisasjoner som medlemmer og[...]
Les mer Les mer

Økning også i 2016!

K-studs 80 medlems- og samarbeidsorganisasjoner gjennomførte 5327 kurs i 2016. Disse nådde 41 325 deltakere. Det er en økning på 4,3 % i antall[...]
Les mer Les mer

Tilskudd

Søk tilskudd i dag! All organisert opplæring for voksne kan få tilskudd (14 +).

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Tilskuddsregler

Søk om tilskudd til opplæringen deres nå! Alle kurs og seminarer, studiegrupper, studieturer og sang- og musikkgrupper som er tilsluttet en av[...]
Les mer Les mer

Tilskudd til kurs og studiegrupper

K-stud gir tilskudd til ulike former for kurs og studiegrupper. Sammen synliggjør vi omfanget av opplæring i våre menigheter og organisasjoner.[...]
Les mer Les mer

Tilskudd til sang og musikk

Koret ditt kan få tilskudd, og det gjelder også babysang der foreldrene regnes som deltakere! Dere er velkomne til å sende inn søknader via[...]
Les mer Les mer

Inspirasjon

Vi vil fremme livslang læring i kristne trossamfunn, organisasjoner og menigheter.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Hvordan komme i gang med en studiegruppe

Hva vil vi med studiegruppa? Før man starter opp en studiegruppe bør man tenke gjennom hva man vil med studiet, hvor lenge det skal vare, hvilke[...]
Les mer Les mer

Hvordan lede en studiegruppe

Gruppelederen og samspill Vi anbefaler å ha en gruppeleder. Det vil kunne gi et best mulig utbytte, både faglig, åndelig og sosialt. Dere kan la[...]
Les mer Les mer

Hvordan lage en god studieplan

Fordelene ved å bruke en studieplan er at det blir enklere for deg å planlegge kurset eller gruppa, og legge til rette for en god læringsprosess.[...]
Les mer Les mer

Materiell

Godt materiell å bli inspirert av. Her finner du godkjent studiemateriell for tilskudd fra K-stud.  

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Oversikt over studiemateriell

Bibelstudier

Helse og omsorg

Hjem og samliv

Menighet, kirke og misjon

Organisasjon og ledelse

Samfunn

Sang, musikk og drama

Tro og kristenliv

Om K-Stud

Vi vil skape gode læringsarenaer for troen og livet! Vi hjelper deg å søke om tilskudd til cellegruppa og kurset, bandet og koret.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Organisasjon

Kristelig studieforbund er et ideelt, demokratisk og offentlig godkjent studieforbund. Våre medlemmer er kristne trossamfunn, ideelle[...]
Les mer Les mer

Regioner

(foto: Harald Haugerud) Kristelig studieforbund har regionledd som dekker hele landet. Regionleddene har en viktig funksjon for å ivareta[...]
Les mer Les mer

Styret

Styret i K-stud velges av årsmøtet i mai hvert år. Styret har det økonomiske og juridiske ansvaret for driften av organisasjonen. Valgperioden[...]
Les mer Les mer

Aktuelt

Her finner du våre nyhetssaker og nyhetsbrev.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!