Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

GOD SOMMER!

Vi ønsker alle våre medlemmer GOD SOMMER! Mange skal ha kurs knyttet til ulike leirer, og vi ønsker dere lykke til med det[...]
Les mer Les mer

Sett av datoen – Årets kurs 2017

K-stud inviterer til kurs 31.mars -2.april 2017 i rytmisk korledelse og videregående kurs i babysang. Vi planlegger også lederkurs om[...]
Les mer Les mer

Styret

Styret i K-stud velges av årsmøtet i mai hvert år. Styret har det økonomiske og juridiske ansvaret for driften av organisasjonen. Valgperioden[...]
Les mer Les mer

Tilskudd

Søk tilskudd i dag! All organisert opplæring for voksne kan få tilskudd (14 +).

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Tilskuddsregler

Søk om tilskudd til opplæringen deres nå! Alle kurs og seminarer, studiegrupper, studieturer og sang- og musikkgrupper som er tilsluttet en av[...]
Les mer Les mer

Tilskudd til kurs og studiegrupper

K-stud gir tilskudd til ulike former for kurs og studiegrupper. Sammen synliggjør vi omfanget av opplæring i våre menigheter og[...]
Les mer Les mer

Tilretteleggingstilskudd

Det skal være mulig for alle å delta på kurs, og derfor gir K-stud ekstra tilskudd til kurs som tilrettelegger for personer som trenger[...]
Les mer Les mer

Inspirasjon

Vi vil fremme livslang læring i kristne trossamfunn, organisasjoner og menigheter.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Samtaleledelse

Starte samtalen For å skape en atmosfære for deltakelse, der alle bidrar, er det viktig at alle i gruppen kjenner litt til hverandre. En[...]
Les mer Les mer

Hvordan lede en studiegruppe

Gruppelederen og samspill Vi anbefaler å ha en gruppeleder. Det vil kunne gi et best mulig utbytte, både faglig, åndelig og sosialt. Dere kan la[...]
Les mer Les mer

Hvordan lage en god studieplan

Fordelene ved å bruke en studieplan er at det blir enklere for deg å planlegge virksomheten og læringsprosess i gruppen kan bli enda bedre. Planen[...]
Les mer Les mer

Materiell

Godt materiell å bli inspirert av. Her finner du godkjent studiemateriell for tilskudd fra K-stud.  

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Oversikt over studiemateriell

Bibelstudier

Helse og omsorg

Hjem og samliv

Menighet, kirke og misjon

Organisasjon og ledelse

Samfunn

Sang, musikk og drama

Tro og kristenliv

Om K-Stud

Vi vil skape gode læringsarenaer for troen og livet! Vi hjelper deg å søke om tilskudd til cellegruppa og kurset, bandet og koret.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Organisasjon

Kristelig studieforbund er et ideelt, demokratisk og offentlig godkjent studieforbund. Våre medlemmer er kristne trossamfunn, ideelle[...]
Les mer Les mer

Regioner

(foto: Harald Haugerud) Kristelig studieforbund har regionledd som dekker hele landet. Regionleddene har en viktig funksjon for å ivareta[...]
Les mer Les mer

Kontakt oss

Vi kan hjelpe deg med søknader, råd og tips. Her finner du den informasjonen du trenger for å komme i kontakt med oss.[...]
Les mer Les mer

Aktuelt

Her finner du våre nyhetssaker og nyhetsbrev.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!