Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Anerkjennelse og inspirasjon

Det var en stor porsjon anerkjennelse og inspirasjon å hente på K-studs årsmøte 19. mai.   KUF-komiteens leder anerkjenner våre[...]
Les mer Les mer

Stort utbytte av Årets kurs!

«Svarte kurset til forventningene dine?» - «Nei, trudde ikkje det kom til å vere så bra! Hadde ikkje trudd eg kom til å lære så mykje, og[...]
Les mer Les mer

Gud i sofaen. Kirke i celleform

Siste utgave av magasinet STREK har flere artikler om smågrupper. Du kan nå fritt laste ned bladet og la deg inspirere! Strek nr. to har[...]
Les mer Les mer

Tilskudd

Søk tilskudd i dag! All organisert opplæring for voksne kan få tilskudd (14 +).

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Tilskuddsregler

Søk om tilskudd til opplæringen deres nå! Alle kurs og seminarer, studiegrupper, studieturer og sang- og musikkgrupper som er tilsluttet en av[...]
Les mer Les mer

Tilskudd til kurs og studiegrupper

K-stud gir tilskudd til ulike former for kurs og studiegrupper. Sammen synliggjør vi omfanget av opplæring i våre menigheter og[...]
Les mer Les mer

Tilskudd til sang og musikk

Koret ditt kan få tilskudd, og det gjelder også babysang der foreldrene regnes som deltakere! Sang- og musikkgrupper Vi gir tilskudd til[...]
Les mer Les mer

Inspirasjon

Vi vil fremme livslang læring i kristne trossamfunn, organisasjoner og menigheter.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Gud i sofaen. Kirke i celleform

Siste utgave av magasinet STREK har flere artikler om smågrupper. Du kan nå fritt laste ned bladet og la deg inspirere! Strek nr. to har[...]
Les mer Les mer

Inkluderende fellesskap

Hvordan kan vi lykkes med gjensidig inkludering i våre fellesskap? Hva må vi ta hensyn til når vi vil bygge flerkulturell læringsarenaer? Sammen[...]
Les mer Les mer

Samtaleledelse

Starte samtalen For å skape en atmosfære for deltakelse, der alle bidrar, er det viktig at alle i gruppen kjenner litt til hverandre. En[...]
Les mer Les mer

Materiell

Godt materiell å bli inspirert av. Her finner du godkjent studiemateriell for tilskudd fra K-stud.  

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Oversikt over studiemateriell

Bibelstudier

Helse og omsorg

Hjem og samliv

Menighet, kirke og misjon

Organisasjon og ledelse

Samfunn

Sang, musikk og drama

Tro og kristenliv

Om K-Stud

Vi vil skape gode læringsarenaer for troen og livet! Vi hjelper deg å søke om tilskudd til cellegruppa og kurset, bandet og koret.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Kontakt oss

Vi kan hjelpe deg med søknader, råd og tips. Her finner du den informasjonen du trenger for å komme i kontakt med oss.[...]
Les mer Les mer

Organisasjon

Kristelig studieforbund er et ideelt, demokratisk og offentlig godkjent studieforbund. Våre medlemmer er kristne trossamfunn, ideelle[...]
Les mer Les mer

Styret

Styret i K-stud velges av årsmøtet i mai hvert år. Styret har det økonomiske og juridiske ansvaret for driften av organisasjonen. Valgperioden[...]
Les mer Les mer

Aktuelt

Her finner du våre nyhetssaker og nyhetsbrev.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Anerkjennelse og inspirasjon

Det var en stor porsjon anerkjennelse og inspirasjon å hente på K-studs årsmøte 19. mai.   KUF-komiteens leder anerkjenner våre[...]
Les mer Les mer

K-studs årsmøte 2016

Nå er det årsmøtetid, og K-stud innkaller sine medlemsorganisasjoner til årsmøte i Oslo 19.mai 2016. I forbindelse med årsmøtet[...]
Les mer Les mer

Mange ungdommer får opplæring!

K-stud har en langt høyere andel ungdom enn andre studieforbund. De får opplæring gjennom lederkurs, konfirmasjonsundervisning og i[...]
Les mer Les mer